Klinika archetypów. Na szachownicy życia psychicznego

Zenon Waldemar Dudek

Ta książka to wyprawa w zakamarki nerwic, depresji, schizofrenii, traum, stanów borderline, a przy tym próba wglądu w dwa miliony lat rozwoju ludzkiego umysłu. W tych przeżyciach odbijają się znaki epoki, kryzysy rodzinne i społeczne, stan psychiczny świata. Zaburzenia psychiczne to gry z wieloma niewiadomymi, w których  biorą udział wyobraźnia, uczucia, relacje społeczne, wartości, symbole. W tych grach, na szachownicy życia psychicznego – niczym w klinice archetypów – każdy może ostrzej zobaczyć siebie i bliskich, naturę i kulturę.

Od Wydawcy

*   *   *

Oś przewodnią książki stanowią archetypy, które są bazą dla struktur psychicznych, reprezentowaną przez wzorce pierwotne gatunku homo sapiens. Zdolność symbolizacji i wzorce archetypowe psyche, opisane przez Junga, mają uniwersalne znaczenie w rozpoznawaniu trudności i dysfunkcji zachowania, w wypracowaniu mechanizmów regulacyjnych, jak też ukierunkowaniu procesu terapii.

Autor w oryginalny sposób wykorzystuje idee dotyczące myślenia diagnostycznego i terapeutycznego zainicjowanego przez Junga i jego kontynuatorów. Idee te wytyczają nowy kierunek terapii rozumianej jako towarzyszenie człowiekowi w rozwoju.

Prof. dr hab. Czesław S. Nosal

Współpraca: Czasopismo “Psychiatra”, Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Klinika archetypów. Na szachownicy życia psychicznego - Zenon Waldemar Dudek

Spis treści

Słowo wstępne. Jungowskie archetypy w poznawaniu natury psyche – prof. dr hab. Czesław S. Nosal
Od autora

Część I: Psychiatria w XXI wieku

1. Ekopsychiatria
2. Psychiatria integralna
3. Psychiatria w stanie borderline
4. Leczenie na odległość

Część II: Klinika archetypów

5. Archetyp bohatera i nerwice
6. Archetypowa trauma
7. Archetyp życia i depresja
8. Świat schizofrenii

Część III: Czarownicy czy psychiatrzy

9. Syndrom tyrana
10. Psychiatryczna mitologia
11. Psychoanaliza i psychologia kultury
12. Wróżbici i psychiatrzy

Część IV: Od psychiatrii do pedagogiki i filozofii

13. Jak psychiatra z psychiatrą
14. Linia życia
15. Filozofia i psychiatria

Posłowie. Klinika archetypów i filozofia psychiatrii – dr hab. Andrzej Kapusta
Bibliografia

Zenon Waldemar Dudek,

Zenon Waldemar Dudek – psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002). Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury.

W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

Prowadzi szkolenia i mentoring dla liderów. Z jego inicjatywy powstała Fundacja ERANOS, której celem jest łączenie świata nauki, sztuki i kultury.