Laboratorium Dramatu – wykład Jerzego Bąbla

Laboratorium Dramatu zaprasza na wykład „Tradycja europejska przedchrześcijańska” dr Jerzego Bąbla, autora Reinkarnacji. Dr Bąbel przedstawi tradycję przedchrześcijanską na ziemiach polskich, która pomimo upływu tysiąca lat od chrztu cały czas była i jest obecna w świadomości – czy nieświadomości – ludzi zamieszkujących te ziemie. Ta obecność kultury i religii przedchrześcijanskiej w dużym stopniu wpływa na kształtowanie się polskiej, specyficznej, tożsamości.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 26 października, 19.00, ul. Olesińska 21, Warszawa.
Przystanek „Dworkowa”: autobusy 117, 130, 138, 222, 505; tramwaje 4, 10, 14, 18, 36.

Spotkanie rozpoczyna cykl wykładów „Psychologia Fatum”. Wykłady stanowią próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin będą pytać, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Po każdym wykładzie odbędzie się dyskusja.

Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny pisma ALBO albo poświęconego psychologii głębi i psychologii kultury. Wykłady będą odbywać się w jeden poniedziałek w miesiącu.

Zenon Waldemar Dudek o „Psychologii Fatum”:
„Wykłady stanowią próbę pokazania związków między psyche a kulturą. Psychologiczna i antropologiczna rekonstrukcja historii, wierzeń, symboli, mitów, rytuałów świeckich i religijnych pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego człowiek jest istota szczególną, zdolną naśladować samego Stwórcę w aktach twórczych (budowa świątyń, zakładanie bibliotek i uniwersytetów, literatura) i zdolną utożsamiać się z demonami, które każą siać zniszczenie i cierpienie (wojny krzyżowe, inkwizycja, masowe mordy ludzi chorych psychicznie, terroryzm).

Identyfikacja zakamarków ludzkiej psychiki, gdzie i jak wylegają ludzkie mity wojenne i mity zbawcze, to zadanie niezwykle trudne, ale fascynujące. Psychologia, psychiatria, historia, antropologia, archeologia, filozofia kultury zbliżają się do siebie, usiłując pokazać i zrozumieć ludzką kulturę i psyche w wielowymiarowym ujęciu”.

{moscomment}

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz