Archetyp zbawiciela – wykład Z.W. Dudka

Laboratorium Dramatu zaprasza w poniedziałek (21 grudnia 2009 roku) o 19.00 na wykład „Archetyp zbawiciela”, z cyklu „Psychologia Fatum”. Wykład wygłosi dr Zenon Waldemar Dudek, psychiatra specjalizujący się w psychologii analitycznej, redaktor naczelny pisma „ALBO Albo”. Wstęp wolny.

Wykłady „Psychologia Fatum” stanowią próbę pokazania związków między psyche a kulturą. Psychologiczna rekonstrukcja historii, wierzeń, symboli, mitów, rytuałów świeckich i religijnych pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego człowiek jest istota szczególną, zdolną naśladować samego Stwórcę w aktach twórczych (budowa świątyń, zakładanie bibliotek i uniwersytetów, literatura) i zdolną utożsamiać się z demonami, które każą siać zniszczenie i cierpienie (wojny krzyżowe, inkwizycja, masowe mordy ludzi chorych psychicznie, terroryzm). 
Zenon Waldemar Dudek o wykładzie „Archetyp zbawiciela”: 
Psychologia Junga i związana z nią psychologia kultury w obrazie zbawcy dostrzegają zapisaną w kulturze i religii uniwersalną potrzebę odnowienia życia ludzkiego, tak w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym. Powszechność występowania symboli odnowienia życia oraz siła ich oddziaływania (numinalność) świadczą o tym, że ich źródłem jest archetyp, jakiś pierwotny, nieusuwalny wzorzec zakodowany w ludzkiej psyche. Odnowa, odrodzenie, zbawienie według przekazów mitycznych dokonuje się w czasie realnym, historycznym, jak też w czasie wiecznym, u końca historii.
W kulturowych wyobrażeniach zbawcy zawarte są symbole ofiary, transformacji i integracji. Bez ofiary nie ma przemiany osobowości, bez przemiany nie ma nowego scalenia. W płaszczyźnie ciała zbawca przynosi uzdrowienie lub odrodzenie ciała, w płaszczyźnie duchowej zbawienie duszy, nowe życia w obecności Boga czy w stanie boskiej świadomości, w płaszczyźnie społecznej pojednanie, miłość, nadzieję i pokój. Zbawca odsłania tajemnicę zbawienia – zwykle dla nielicznych, wybranych.
Tradycja judeochrześcijańska zbudowana jest na archetypie zbawcy – tajemniczej symbolice religijnego herosa, który przynosi odrodzenie, transformację i zbawienie, czyli nową pełnię życia. Dla chrześcijan zbawicielem jest Jezus Chrystus, Syn Boży i syn Maryi, dla Żydów – Mesjasz, który dopiero przyjdzie.
Żyjemy w czasach przełomu, kiedy rośnie pragnienie spotkania zbawiciela. Zachód przeżywa kryzys mitu zbawcy w obszarze tradycji chrześcijańskiej, na jej obrzeżach, jak też w całej tradycji świeckiej i politycznej. Świadczy to o rozszczepieniu archetypu. Obraz Chrystusa w minionych wiekach budził nadzieję na szczęśliwe życie tu i w przyszłym życiu, dziś wielu wierzy bardziej w guru ze Wschodu, zbawiających oddechem i mantrą, fascynuje się kosmitami jako wybawcami z globalnej katastrofy. Nadzieje na zbawienie lokowane są w politycznych i naukowych fantazjach – czcimy świeckie religie – marksistowskie, ekologiczne, liberalne, medyczne, fundamentalistyczne…
{moscomment}
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz