“Święty król” – wykład dr Jerzego Bąbla

Zapraszamy na wykład dr Jerzego Tomasz Bąbla "Święty król" z cyklu "Psychologia Fatum". Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2010 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu. Wstęp wolny. Więcej informacji – link.

Wykład podejmuje temat genezy monarchii i instytucji króla oraz sakralnej mocy, jaka jest wiązana z jego władzą. Zaprezentowane zostaną m.in. takie kwestie, jak zasady wyboru króla, jego śmierć w walce i śmierć rytualna, insygnia władzy, konflikty władców świeckich z władzą kapłańską, pochówek króla, grobowce królewskie, kult władców, klątwy nakładane na królów, król jako namiestnik Boga na ziemi i Bóg jako król. Ciekawym motywem jest sakralizacja śmierci królewskiej oraz brak świętych królów w historii Polski, choć mają ich kraje ościenne.

Dr Jerzy Tomasz Bąbel – archeolog, prahistoryk. W latach 1971–2000 zatrudniony w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. W latach 2000–2008 pracował w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św. Prowadził wieloletnie badania wykopaliskowe na terenach Wyżyny Sandomierskiej i prahistorycznych kopalń krzemienia w Krzemionkach k. Ostrowca Św. Uczestnik licznych ekspedycji krajowych i zagranicznych (m.in. w Bułgarii, Finlandii, USA, Tadżykistanie, Turkmenii). Autor stu kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych, w tym książek dotyczących wierzeń przedchrześcijańskiej Europy. Prowadzi badania nad religiami prahistorycznej Europy. W Laboratorium Dramatu wygłosił wykład „Tradycja europejska przedchrześcijańska” w październiku 2009 roku.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz