Konferencja “Spory o (nie)tożsamość podmiotu”

Katedra Filozofii
Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Spory o (nie)tożsamość podmiotu, która odbędzie się w dniach 14–15 czerwca 2010 r. w Ustce.

Opłata wynosi 360 zł. Kwota obejmuje wydruk materiałów pokonferencyjnych, noclegi oraz wyżywienie.
Dla usprawnienia konferencji (podział na sekcje problemowe) prosimy w zgłoszeniach, w kilku tezach, określić treść planowanego wystąpienia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji referatów.
W zgłoszeniu prosimy podać także zamiar korzystania z noclegów (daty) oraz wyżywienia (ilość posiłków).

Termin nadsyłania zgłoszeń – 7 czerwca 2010 r.

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy:
bchoinska@wp.pl, tel. 502 600 981

Zarówno na gruncie filozofii, jak i w obszarze badań literaturoznawczych, psychoanalitycznych a nawet językoznawczych dochodzi się do wniosku, że podmiot (jakkolwiek przez każdą z tych dziedzin rozumiany) jest swego rodzaju przeżytkiem. Głoszone przez filozofów (szczególnie po okresie tzw. zwrotu językowego) tezy o „śmierci człowieka”, o konieczności jego zniknięcia, to tak naprawdę próby wypracowania nowego sposobu odnoszenia się człowieka do samego siebie i do innych.

Filozofowie deklarują często, że walczą nie tyle z podmiotowością, co z „podmiotywizmem” – koncepcją podmiotu, którego istotą jest racjonalność i „przejrzystość”, a która to została sformułowana jeszcze przez Kartezjusza. Z kolei psychoanalitycy (zwłaszcza szkoła Lacanowska) odnoszą największe sukcesy terapeutyczne rezygnując zarówno w teorii, jak i w praktyce ze wzmacniania ego pacjenta, proponując mu w zamian otwartość i godząc go z faktem, iż to, co pacjent bierze za swoje ego, to tylko wyobrażenie samego siebie. Nie ma ono nic wspólnego z ja realnym, gdyż owo realne nie może być wyrażone w słowach i myślach. Wreszcie literaturoznawcy skupiając się na czytanych tekstach, nieraz przywołują tezy (post)strukturalistyczne, gdzie tekst nie jest traktowany jako wytwór pewnego człowieka żyjącego w konkretnym miejscu i czasie, lecz raczej jako wygenerowana wiązka słów, która daje olbrzymie (nie ograniczone ani intencją autora, ani kontekstem historycznym, ani nawet koniecznością uzyskania spójnego sensu interpretacji) pole do popisu dla interpretatorów.

W tym roku chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad problematyką pojęcia podmiotowości, które obecnie przeżywa swój kryzys. Oczywiście podane przez nas przykłady podważania zastanej koncepcji podmiotu nawet w zarysie nie wyczerpują ogromu i różnorodności tej problematyki. Warto też podkreślić, że przecież nie wszyscy zgadzają się co do istnienia jakiegoś nieporównywalnego z innymi przełomu w kwestii podmiotowości człowieka. Dlatego chcielibyśmy zaprosić do dyskusji nie tylko filozofów, ale również specjalistów z innych dziedzin: filologów, psychologów, teologów, językoznawców czy ekologów.

Organizatorzy konferencji:

Bogna Choińska

Ryszard Czyżewski

Paweł Ibek

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz