“Wola i opętanie” – wykład Tomasza Olchanowskiego

Zapraszamy na wykład dr Tomasza Olchanowskiego "Wola i opętanie" z cyklu "Psychologia Fatum". Spotkanie odbędzie się 24 maja 2010 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu, ul. Olesińska 21 (Mokotów, równoległa do Madalińskiego). Wstęp wolny.

Wykład będzie poświęcony analizie zjawiska woli, którą można określić jako syntezę nieświadomej dyspozycji psychicznej i działania zaplanowanego przez rozum. W wykładzie przywołane zostaną dokonania psychologii analitycznej Junga, filozofii Schopenhauera i Nietzschego oraz filozofia Buddy, Heraklita, Epikteta, Ewagriusza z Pontu, Wasubandhu, Mistrza Eckharta. Człowiek oglądany z tej perspektywy jest rozdarty między świadomym zamierzeniem a afektywnym opętaniem przez kompleksy, pomiędzy doświadczaną rzeczywistością a tworzonymi przez umysł iluzjami, czy też pomiędzy wiarą w mit wolnej woli a wiarą w mit niewolnej woli.

Tomasz Olchanowski – dr nauk humanistycznych, pedagog i kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Redakcji kwartalnika „Albo albo. Problemy psychologii i kultury”. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z psychologią głębi i antropologią (destrukcyjne i twórcze tendencje w ludzkiej psychice, źródła kultury i filozofii, ewolucja psychiczna człowieka, interpretacja wytworów wyobraźni, refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi). W swej działalności naukowej i życiu osobistym odnajduje również inspiracje w technikach pracy nad ciałem i świadomością, które powstały w tradycji niektórych szkół buddyjskich, neoplatonizmu, stoicyzmu i mistyki chrześcijańskiej.
Autor książek: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza; Psychologia pychy; Duchowość i narcyzm; Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość. Współautor prac zbiorowych: Konflikty współczesnej kultury; Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji; Literatura i psychoanaliza; Spotkania z Jungiem; Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz