Wielkie sny. Jung i wyzwania nieświadomości

Zapraszamy na wykład dr Zenona Waldemara Dudka “Wielkie sny. Jung i wyzwania zbiorowej nieświadomości ” z cyklu “Psychologia Fatum”. Spotkanie odbędzie się 25 października 2010 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu, ul. Olesińska 21 (Mokotów, równoległa do Madalińskiego). Wstęp wolny.

Cykl wykładów „Psychologia Fatum” stanowi próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin pytają, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek.

Wykład poświęcony wizjom sennym i ich roli w transformacji świadomości,
…twórczości i życiu kultury. Wielkie sny (sny archetypowe) legły u podłoża wielu idei religijnych, inspirowały wybitnych twórców, były cenione przez każdą tradycję. Własne obrazy archetypowe w snach opisał m.in. Jung, co jest świadectwem wielkiej roli, jaką mogą one odegrać w poznaniu życia psychicznego człowieka i jego wszechstronnej twórczości.

Zenon Waldemar Dudek o tematyce wykładu:

Tradycja europejska przez ostatnie stulecia, zwłaszcza od czasów Kartezjusza, traktowała sny lekceważąco, wręcz pogardliwie. Szczycąc się rozumem i trafnością zmysłów, pogrzebała ona sny jako wiedzę błędną i zbyteczną. Tym samym Zachód stracił kontakt z nieświadomością zbiorową, która obdarza człowieka i całe narody naturalna zdolnością posiadania i odczytywania wizji. Wizjonerzy stali się szaleńcami a odstępstwo od rozumu zostało nazywane chorobą.

Starożytni Grecy mieli świątynię w Epidauros, gdzie leczono snem, modlitwą i snami, rodowici Indianie Ameryki wierzyli w „wielkie sny”, które prowadziły szamanów, wodzów i wojowników w ważnych sprawach, wyznawcy Jahwe słuchali Talmudu, gdzie nakazywano czytać i objaśniać sny, Babilończycy cenili wróżbitów i znawców snów, Aborygeni wierzyli w Dream Time, Epokę Snów, która jest światem rzeczywistego poznania i wtajemniczenia. Wiara w sny przetrwała na Zachodzie w wyobraźni ludowej, pokątnie czytano senniki egipskie do czasu aż Zygmunt Freud odkrył na nowo, że sen jest rozumnym przekazem nieświadomości, który powinniśmy umieć objaśnić i zastosować w życiu.

Dziś wiemy, że obok snów trywialnych, każdy z nas ma sny wielkie, archetypowe, świadczące o wielkim potencjale, jaki drzemie w ludzkiej psyche. To we śnie Bóg objawił się Maryi sugerując, że narodzi zbawiciela świata, w snach Mahomet usłyszał ważne nauki, które spisał w Koranie, w snach Kartezjuszowi objawiła się niezwykła maszyneria rozumu, którą ujął w formułę cogito ergo sum. Wielkie sny towarzyszyły artystom, podróżnikom, naukowcom, jak choćby odkrywcy pierścieniowej struktury chemicznej benzenu Kekulemu, któremu przyśnił się wąż gryzący własny ogon.

Obok Freuda do najwybitniejszych badaczy snów, należy twórca psychologii analitycznej Carl Gustaw Jung. Jego archetypowa teoria marzeń sennych jest podstawą dla analizy symboliki twórczości literackiej, plastycznej czy psychologicznej analizy mitu i baśni.

Dziś głównym zastosowania analizy snów jest psychoterapia. Dla psychoterapeuty ważnym źródłem wiedzy o snach ważnych, tj. snach archetypowych są sny zarówno osób zdrowych, jak też przeżycia osób zaburzonych.

Warto zajrzeć za zasłonę snów, każdy z nas ma wielkie sny, sny które pozwalają odczytać tajemne wyroki fatum – zakręty losu osobistego, jak i losy wspólnoty. Jak było to praktykowane w Delfach, sen jest wyrocznią, która nie zastępuje nam świadomości, nie niweczy rozumu, wprost przeciwnie, ona zmusza rozum do bardziej wytężonej i kreatywnej aktywności.

Zenon Waldemar Dudek – psychiatra, jungista, autor publikacji z dziedziny psychologii głębi, psychologii kultury i psychoterapii, m.in. książek: Psychologia integralna Junga, Jungowska psychologia marzeń sennych, współautor książki Psychologia kultury, redaktor naczelny ALBO albo. Problemy psychologii i kultury.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz