Archetypy islamu – wykład Ewy Machut-Mendeckiej

Zapraszamy na wykład “Archetypy islamu (archetypy Junga a kultura arabsko-muzułmańska)”. Wykład poprowadzi profesor Ewa Machut-Mendecka, autorka książek Archetypy islamu i Świat tradycji arabskiej.

Spotkanie z cyklu “Psychologia Fatum” odbędzie się 17 stycznia 2011 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu, ul. Olesińska 21 (Mokotów, równoległa do Madalińskiego). Wstęp wolny.

„Koncepcje Junga pozwalają uchwycić najważniejsze zjawiska kultury arabskiej i muzułmańskiej. Dążenie do jedności i pełni, które według Junga jest celem ludzkiego rozwoju, odgrywa kluczową rolę w islamie. Jedność Boga jest tu podłożem rygorystycznego monoteizmu. Kalifat muzułmański połączył w wiekach średnich różne nacje: Arabów, Persów, Turków, Cerberów, stanowiąc swojego rodzaju wschodni unus mundus. Szczególnie przydatna do opisu zjawisk kultury arabskiej i muzułmańskiej jest Jungowska koncepcja indywiduacji z uwzględnieniem archetypów natury, którymi są Cień, Anima – Animus, Wielka Matka – Stary Mędrzec i Jaźń.

Archetypy wyróżnione w trakcie indywiduacji znajdują swój szczególny wyraz w podstawowych relacjach jednostkowych i społecznych na obszarach muzułmańskich. Islam wydobywa świat arabski z Cienia, jakim był wcześniejszy okres pogaństwa. Archetypy Animy i Animusa aktywizują się w splocie tradycji beduińskiej i islamu. Zgodnie z tradycją tą kobieta jest podporządkowana mężczyźnie, islam ustanawia między nimi równość. Archetyp Wielkiej Matki wyraża się w koncepcji macierzyństwa, zajmującej wysokie miejsce w muzułmańskiej hierarchii wartości. Archetyp Starego Mędrca jest źródłem mądrości i wiedzy, rozumowej i intuicyjnej, jako podłoża nauki i oryginalnej sztuki islamu” (prof. Ewa Machut-Mendecka).

Ewa Machut-Mendecka – arabistka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Interesuje się kulturą, literaturą, problematyką społeczną, etnologiczną i psychologiczną obszarów muzułmańskich, religią islamu oraz językiem arabskim. Autorka wielu artykułów oraz książek: Współczesny dramat egipski (1984), Główne kierunki rozwojowe dramaturgii arabskiej (1992), The Art of Arabic Drama. A Study in Typology (1997), Studies in Arabic Theatre and Literature (2000), Archetypy islamu (2003), Świat tradycji arabskiej (2010). Członek redakcji czasopism ALBO albo. Problemy psychologii i kultury oraz Bliski Wschód. Społeczeństwo, polityka.

Cykl wykładów „Psychologia Fatum” stanowi próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin będą pytać, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Po każdym wykładzie odbędzie się dyskusja.

Wykłady odbywają się w jeden poniedziałek w miesiącu. Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny pisma „ALBO albo” poświęconego psychologii głębi i psychologii kultury.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz