Ideologie i archetypy – Zenon Waldemar Dudek

Zapraszamy na wykład “Ideologie i archetypy”, który poprowadzi Zenon Waldemar Dudek, autor książek Psychologia kultury, Podstawy psychologii Junga, Jungowska psychologia marzeń sennych, Psychologia integralna Junga czy Psychologia chłopca.

Spotkanie z cyklu “Psychologia Fatum” odbędzie się 14 lutego 2011 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu, ul. Olesińska 21 (Mokotów, równoległa do Madalińskiego). Wstęp wolny.

Zapraszamy także spotkanie z Zenonem Waldemarem Dudkiem podczas XVI Forum Inspiracji Jungowskich.

Zachęcamy już dziś do kolejnego spotkania z cyklu: 7 marca, dr Andrzej Kuźmicki – Symbolika przemiany w alchemii.

Przerzucony przez Junga pomost pomiędzy psychologią i alchemią do dziś wzbudza wiele kontrowersji tak wśród psychologów, jak i osób niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną badań psychologicznych. A jednak koncepcja Junga wciąż broni się i jest szeroko stosowana jako narzędzie analizy i rozumienia natury umysłu człowieka.
Jungowski model człowieka wydaje się w tajemniczy sposób adekwatny, ważny i wartościowy, a z drugiej strony niektóre jego elementy są trudne do dokładniejszego wyjaśnienia. Wynika to m.in. z faktu, że Jung odwoływał się do wizji człowieka przynależnych do tak odrębnych dziedzin, jak psychologia, religia, metafizyka czy szerzej filozofia.
W wykładzie akcent zostanie położony na rozumienie dynamiki oraz natury procesu przemiany psychicznej. Autor opisze etapy przemiany psychicznej i jej końcowy efekt oraz szerszy kontekst myślenia Junga o procesach opisywanych przez alchemię. Odpowie na pytania: Dlaczego Jung zbliżył się do alchemii? Jaka w rozumieniu Junga jest natura umysłu człowieka rozumianego alchemicznie?
Taka wspólna podróż umożliwi rozświetlenie Jungowskiej koncepcji psychicznej natury człowieka wraz z kryjącymi się u jej podstaw wizjami oraz pojęciami.

Zenon Waldemar Dudek – psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002).
Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury. W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika ALBO albo. Problemy psychologii i kultury. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

Wykład odbywa się w cyklu “Psychologia fatum”, który stanowi próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin pytają, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny pisma „ALBO albo” poświęconego psychologii głębi i psychologii kultury.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz