„Obiektywna rzeczywistość subiektywna” – II Konferencja Naukowa

W dniach 12 – 13 października 2018 r. (piątek-sobota) w Warszawie odbędzie się II Konferencja Naukowa Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Obiektywna rzeczywistość subiektywna”. Współorganizatorem wydarzenia jest Akademia Pedagogiki Specjalnej, a Patronem Merytorycznym – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Organizatorzy planują również warsztat pokonferencyjny 14 października (niedziela).

Konferencja skierowana jest zarówno do osób, które na co dzień pomagają innym ludziom (pracujących w ochronie zdrowia, oświacie, pomocy społecznej, obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwie czy zarządzaniu ludźmi), jak i do wszystkich, którzy interesują się psychologicznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami rozwoju człowieka, jego tożsamości, możliwości zmiany.

Ideą przyświecającą konferencji jest zaprezentowanie koncepcji stosowania różnych punktów widzenia, dotyczących opisu rzeczywistości, w pracy z drugim człowiekiem. Zadaniem terapeuty lub osoby pomagającej w tym ponowoczesnym podejściu jest nie tyle docieranie do obiektywnej prawdy, ile sztuka prowadzenia dialogu. Różnice bowiem nie stanowią problemu, lecz wzbogacają i stają się możliwościami, poszerzając opis rzeczywistości. To, co do nas dociera, może być opisane na wiele sposobów. Bazując na założeniach merytorycznych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, można odwołać się do słów Paula Watzlawicka, który powiedział, że „przekonanie o tym, że własna wizja rzeczywistości jest jedyną rzeczywistością, jest najniebezpieczniejszym ze wszystkich urojeń”.

Zależy nam, aby w trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się różnymi założeniami leżącymi u podstaw podejścia ponowoczesnego. Chcielibyśmy, żeby konferencja stała się przyczynkiem do wzbogacenia indywidualnej perspektywy, własnego rozumienia świata, żeby była możliwością wymiany myśli i dialogu pomiędzy różnymi opisami rzeczywistości i różnymi punktami widzenia.

AGENDA KONFERENCJI:

Piątek, 12 października 2018

9.30 – 10.30 Rejestracja uczestników + kawa
10.30 – 10.45 Powitanie uczestników
10.45 – 11.30 Konstruktywizm i konstrukcjonizm społeczny w psychoterapii wczoraj i dziś, Michał Jasiński, Universitat de Barcelona
11.30 – 12.00 Język i rzeczywistość – pomost i praktyka, Luis Alarcon Arias, Przewodniczący Sekcji PSR PTP
12.00 – 12.45 Rola psychologa we wspieraniu ruchów samopomocowych osób z doświadczeniem choroby psychicznej, prof. Paweł Bronowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
12.45 – 13.45 Przerwa na lunch
13.45 – 14.30 Czy terapeuta wie, co jest dobre dla pacjenta?, prof. Bogdan de Barbaro, Uniwersytet Jagielloński
14.30 – 15.00 Przerwa na kawę
15.00 – 17.00 Elliott Connie, USA (online)

20.00 Impreza integracyjna

Sobota, 13 października 2018

8.45 – kawa
9.00 – 9.45 Jakość narracji a jakość życia. Od treści do nadania sensu, dr Ewa Odachowska, APS / Uniwersytet SWPS
9.45 – 11.00 Doświadczenia zastosowania TSR w pracy z osobami osadzonymi w zakładzie karnym, kpt. dr Sebastian Lizińczyk, Centralny Zarząd Służby Więziennej, wraz z wychowawcami z zakładów karnych
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 12.30 Kuźnia Rozwiązań – moderowane stoliki tematyczne
12.30 – 12.40 Przerwa techniczna
12.40 – 13.25 Skomputeryzowany program samopomocy skoncentrowany na rozwiązaniach: rozwój i demonstracja, doc. dr Rytis Pakrosnis, Vytautas Magnus University, Litwa
13.25 – 14.15 Podsumowanie konferencji i losowanie nagród w konkursie

Niedziela, 14 października 2018

9.00 – 15.00 Warsztat pokonferencyjny: Zamęt dotyczący celów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: pomysły i narzędzia służące do współkonstruowania przydatnych celów terapeutycznych. Prowadzenie: doc. dr Rytis Pakrosnis, Vytautas Magnus University, Litwa.
12.00 – 12.30 Przerwa na kawę

W przypadku pytań – pozostajemy do dyspozycji.

Pozdrawiamy serdecznie,
Komitet Organizacyjny:
Luis Alarcon Arias
Małgorzata Wincenciak
Igor Rotberg

The second SFBT conference will take place in Warsaw on 12-13 of October 2018 (Friday – Saturday).

The event called „Objective reality subjective” is designed for the SFBT professionals, as well as, for people interested in psychological, social and cultural aspects of human development and their ability to change.

Our objective is to present post-modern SFBT’s related concepts of working with clients, including multiple and pluralistic ways to represent reality while working with people. The goal of the therapist or a person working with others using SFBT is not to find an objective truth, but an art of conducting dialog and co-develop the reality’s description in a way it helps our clients. Differences enrich the reality and become opportunities, widening of the reality’s description. The stimuli that reaches us can be described in many ways and still is only a visualization of our perception. The spirit of SFBT can be characterized by Paul
Watzlawick saying „Conviction that our vision of the reality is the only reality, is the most dangerous of all delusions”.

The idea behind the conference is to present the concept of applying different points of view, describing reality, in working with another human being. It should enrich participants’ perspective and understanding of the surrounding reality while being a platform for a dialog and the exchange of ideas.

The conference lecturers bring wealth of knowledge and experience which will be reflected in quality of their presentations.

SFBT in Poland is a reality – thousands of people are successfully implementing the SFBT philosophy. The coming up conference will be a unique opportunity for further skills development and improvement in effectiveness of working with
people.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz