Nowe książki – wydawnictwo Imago

Polecamy książki wydawnictwa Imago, które pojawiły się w naszej ofercie: "Dom jest punktem wyjścia" – D.W. Winnicott, "Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline" – G.O. Gabbard, S.M. Wilkinson, "Psychiczny azyl" – John Steiner, "Zabawa a rzeczywistość" – D. W. Winnicott.

DOM JEST PUNKTEM WYJŚCIA

Eseje psychoanalityczne
Donald Woods Winnicott

Przy wyborze artykułów do tego tomu kierowaliśmy się zasadą, by ich tematyka odzwierciedlała szerokie zainteresowania Winnicotta. W efekcie powstała książka, która – jak mamy nadzieję – oddaje głębokie przekonanie autora o tym, że struktura społeczeństwa odzwierciedla naturę jednostki i rodziny, a także pokazuje jego własne poczucie odpowiedzialności za to konkretne społeczeństwo, w którym żył. Mamy również nadzieję, że książka ta sprawi czytelnikowi przyjemność – Winnicott z pewnością bardzo by sobie tego życzył.
Claire Winnicott, Roy Shepherd, Madelaine Davis z Przedmowy

Liczba stron: 264

Rok wydania:
2011

Oprawa:
miękka
Wydanie: pierwsze

Tłumaczenie:
Anna Czownicka

Format: 155×235 mm

ISBN:
978-83-930054-4-4

Wydawnictwo:
Imago

Uwaga, dysponujemy jednym egzemplarzem z minimalnie uszkodzonym tyłem okładki – krótkim napisem wykonanym markerem. Środek książki i reszta okładki jest w jak najlepszym stanie.

Spis treści

1. Psychoanaliza i nauka: przyjaciółki czy krewne?

Część I: Jednostka

2. Pojęcie zdrowej jednostki

3. Twórcze życie

4. Sum, ja jestem

5. Pojęcie fałszywego self

6. Wartość depresji

7. Agresja, poczucie winy i reperacja

8. Przestępczość jako oznaka nadziei

9. Różne odmiany psychoterapii

10. Kuracja

Część II: Rodzina

11. Wkład matki do społeczeństwa

12. Dziecko w grupie rodzinnej

13. Jak uczą się dzieci?

14. Niedojrzałość w okresie dorastania

Część III: Społeczeństwo

15. Myślenie i nieświadomość

16. Cena lekceważenia psychoanalitycznych badań naukowych

17. Ten feminizm

18. Pigułka i księżyc

19. Dyskusja o celach wojny

20. Mury berlińskie

21. Wolność

22. Kilka myśli na temat znaczenia słowa „demokracja”

23. Miejsce monarchii


PRZECIWPRZENIESIENIE W TERAPII PACJENTÓW

G.O. Gabbard, S.M. Wilkinson

Książka ta opisuje emocjonalne wyzwania, jakim musi stawić czoła terapeuta pracujący z pacjentami borderline. W systematyczny sposób stara się odpowiedzieć na pytanie, jak obchodzić się z przeciwprzeniesieniem, które pojawia się w toku terapii. Zilustrowaliśmy nasze poglądy opisami śledzonych minuta po minucie oraz godzina po godzinie interakcji zachodzących między terapeutą i pacjentem. Mamy świadomość, iż posługiwanie się analizą przeciwprzeniesienia jest tylko jednym z aspektów całego procesu leczenia osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, jednak nie uda się świadomie prowadzić terapii w żadnym z pozostałych aspektów, jeśli nie uwzględni się emocjonalnych reakcji terapeuty.
ze Wstępu

Liczba stron: 240

Rok wydania:
2011

Oprawa:
twarda
Wydanie: pierwsze

Tłumaczenie:
G. Olesiak, M. Żylicz

Format: 155×235 mm

ISBN:
978-83-930054-5-1

Wydawnictwo:
Imago

Spis treści

Rozdział 1. Przegląd zjawisk przeciwprzeniesieniowych w pracy z pacjentami borderline
Rozdział 2. Ustanowienie optymalnego dystansu
Rozdział 3. Ofiary,wybawiciele, oprawcy
Rozdział 4. Trzymanie, pomieszczanie i myślenie własnych myśli
Rozdział 5. Reakcja na wściekłość i nienawiść
Rozdział 6. Uczucia seksualne oraz kwestie płci
Rozdział 7. Odsłanianie się terapeuty
Rozdział 8. Rozszczepienie
Rozdział 9. Superwizja i konsultacja
Rozdział 10. Terapeutyczne aspekty pracy z przeciwprzeniesieniem
Bibliografia


PSYCHICZNY AZYL
Patologiczna organizacja osobowości u pacjentów
John Steiner

Niniejsza książka omawia problemy dotyczące pracy z zablokowanymi pacjentami, z którymi trudno nawiązać znaczący kontakt. Autor bada, w jaki sposób relacje z obiektem oraz obrony organizują się, tworząc skomplikowaną strukturę, która prowadzi do usztywnienia osobowości oraz zablokowania procesu analitycznego. Ten system obron, tworzący patologiczną organizację osobowości, John Steiner nazywa „psychicznym azylem”.

Przedmowa (fragmenty)

[…] Steiner ma wiele do powiedzenia na temat dewastujących doświadczeń, często towarzyszących żałobie po „utraconym” w wyniku separacji obiekcie. Równie pouczające są rozważania dotyczące przeciwprzeniesieniowych uczuć, które prawie na pewno zostaną wzbudzone, gdy analityk lub psychoterapeuta jest wciągany w dziwny, pełen sprzecznych uczuć alternatywny świat nieświadomych fantazji.
W prawie nieunikniony sposób dochodzi wówczas do niezauważania pewnych procesów i do wchodzenia w nieświadome zmowy z patologią pacjenta. Przeciwprzeniesienie może zostać dobrze spożytkowane, jeśli uda się to zrozumieć i zapanować nad nim.
Wszystko to Steiner opisuje w komentarzach do licznych żywo i szczegółowo przedstawionych przykładów klinicznych oraz podsumowuje w błyskotliwym eseju na temat skutków różnych podejść interpretacyjnych. Cytowane kliniczne przykłady i refleksja nad nimi to przykład współczesnej analitycznej pracy najwyższej próby.
Roy Schafer

John Steiner jest członkiem i analitykiem szkoleniowym Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz konsultantem psychoterapeutycznym w Klinice Tavistock w Londynie. W swoich klinicznych badaniach psychoanalitycznych koncentruje się na pacjentach psychotycznych i borderline.

„[…] napisana w jasny i zwięzły sposób. Podejście do teorii i praktyki jest otwarte, elastyczne i odświeżająco niedogmatyczne. Dla wszystkich, którzy zajmują się psychoterapią trudnych pacjentów, nauczycieli akademickich interesujących się rozwojem współczesnej psychoanalizy kleinowskiej, badaczy ciężkich zaburzeń osobowości, książka ta będzie nieocenioną pomocą”.

Otto F. Kernberg,
The International Journal of Psychoanalysis

Liczba stron: 236

Rok wydania:
2010

Oprawa:
miękka ze skrzydełkami
Wydanie: pierwsze

Tłumaczenie:
Anna Czownicka

Format: 150×227 mm

ISBN:
978-83-930054-3-7

Wydawnictwo:
Imago


ZABAWA A RZECZYWISTOŚĆ
Donald Woods Winnicott

Z teorii obiektu przejściowego Winnicotta wynika, że człowiek ciągle oscyluje między światem wewnętrznym a zewnętrznym. Oznacza to, iż jednostka pozostaje zawsze w stanie zależności i że otoczenie ma zawsze istotne znaczenie […] Dzięki Winnicottowi mogliśmy uwzględnić znaczenie otoczenia, nie tracąc zarazem specyficznie psychoanalitycznej świadomości roli świata wewnętrznego.

Robert Rodman M.D. ze Wstępu

Moim zdaniem Zabawa a rzeczywistość to najważniejsza praca psychoanalityczna od śmierci Freuda […]
Winnicott był według mnie twórcą koncepcji rozwoju idącej dalej niż teorie Freuda czy Klein, rzetelnej, a zarazem oryginalnej, przemawiającej w sposób budzący powszechną akceptację.
Nie wahał się przeciwstawić poglądom Melanie Klein i zaproponować teorii całkowicie odmiennej od jej teorii […]. Jego koncepcje – te dotyczące roli otoczenia, pierwotnej zależności, tworzenia początkowo subiektywnego, a potem obiektywnie spostrzeganego obiektu, iluzji, kreowania i konstruowania rzeczywistości zewnętrznej odpornej na destrukcję – cechuje wielkie bogactwo. Mają one wartość wiedzy nabytej w doświadczeniu […]

prof. André Green, Société Psychanalytique de Paris, Cytat z artykułu: „The bifurcation of contemporary psychoanalysis: Lacan and Winnicott”. W: L.A. Kirshner (red.). (2011). „Between Winnicott and Lacan. A Clinical Engagement”. New York–London: Routledge.

Liczba stron: 216

Rok wydania:
2010

Oprawa:
twarda
Wydanie: pierwsze

Tłumaczenie:
Anna Czownicka

Format: 155×270 mm

ISBN:
978-83-930054-1-3

Wydawnictwo:
Imago

Spis treści

Nota o Autorze
Podziękowania
Wstęp do wydania angielskiego
Wprowadzenie

1. Obiekty przejściowe i zjawiska przejściowe
2. Śnienie, fantazjowanie i życie: historia przypadku ilustrująca pierwotną dysocjację
3. Bawienie się: koncepcja teoretyczna
4. Bawienie się: twórcza aktywność i poszukiwanie self
5. Kreatywność i jej źródła
6. Użycie obiektu i relacja przez identyfikacje
7. Miejsce doświadczeń związanych z kulturą
8. Miejsce, w którym żyjemy
9. Lustrzana rola matki i rodziny w rozwoju dziecka
10. Wzajemne relacje o charakterze niepopędowym, oparte na skrzyżowanych identyfikacjach
11. Współczesne koncepcje rozwoju w okresie dorastania i ich implikacje dla szkolnictwa wyższego

Dodatek
Literatura
Indeks

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz