Filozoficzne problemy wiedzy – czerwiec

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na posiedzenia seminaryjne z cyklu "Filozoficzne problemy podstaw wiedzy". Wstęp wolny. Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Na najbliższym spotkaniu, 15 czerwca br., o godz. 11.30, w sali 154 w Pałacu Staszica referat pt. Analogia jako odwzorowanie struktur przedstawi Dr Dariusz Piętka (UKSW, Warszawa).

Na następnym spotkaniu, 19 października 2012r., Pani Mgr Justyna Szatan (Politechnika Warszawska) przedstawi referat pt. Kategoria przypadku we współczesnym opisie ewolucji Wszechświata.


Tezy do referatu: Analogia jako odwzorowanie struktur

1. Dziedziny i sytuacje to odpowiednio, zbiory przedmiotów i przedmioty oraz ich atrybuty i relacje.

2. Reprezentacją wiedzy jest zdaniowa sieć węzłów i predykatów.

3. Analogia jest podobieństwem relacji zachodzących między przedmiotami lub częściami przedmiotów.

4. Analogia jest relacją występującą w systemie powiązanych ze sobą faktów. Taki system może być reprezentowany przez połączoną predykatywną strukturę, w której predykaty wyższego rzędu wprowadzają związki między predykatami niższego rzędu.

5. Analogia z punktu widzenia operacyjnego jest sposobem porównania struktur ze względu na ich podobieństwo.

6. W kontekście rozważań na temat analogii daje się wyróżnić trzy rodzaje porównywanych dziedzin ze względu na typy predykatów w nich występujących: literalne podobieństwo, abstrakcję, anomalię.

7. Można wskazać, co najmniej trzy podstawowe reguły odkrywania analogii między strukturami

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz