Nowe wyszukiwanie

Jeśli nie znalazłem potrzebnych informacji, wpisz poniżej bardziej szczegółowe zapytanie

7 Wyniki wyszukiwania dla: elżbieta galińska

1

Portret muzyczny na przykładzie anoreksji

Portret muzyczny na przykładzie anoreksji dr Elżbieta Galińska streszczenie wystąpienia na XIX Forum Inspiracji Jungowskich „TERAPIA I KULTURA” Portret muzyczny (PM) jest metodą pracy nad strukturą „ja” pacjenta, rozumianą warstwowo. Inspiracją do opracowania metody było muzyczne portretowanie pacjenta na zakończenie terapii grupowej. Następnie stała się ona stały elementem pracy nad życiorysem pacjenta w trakcie terapii. […]

2

XIX Forum – program

Zobacz także: Sprawozdanie z konferencji Materiały konferencyjne (PDF) Filmowa zapowiedź Program 10.00–10.20 Inauguracja Forum: Czy terapia potrzebuje kultury, czy kultura potrzebuje terapii? – Zenon Waldemar Dudek, red. nacz. „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury” Sesja I 10.20–10.55 Terapia świata – głęboka demokracja – Tomasz Teodorczyk 10.55–11.30 Terapie ukierunkowane kulturowo – Zenon Waldemar Dudek 11.30–11.50 Dyskusja […]

3

Psychoterapia. Integracja – spis treści

Spis treści Psychoterapia. Integracja – red. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek Wprowadzenie: Naukowe podstawy psychoterapii (Lidia Grzesiuk, współpraca: Zofia Rosińska, Bohdan W. Wasilewski, Andrzej Zieliński, Andrzej Stępnik, Hubert Suszek, Tomasz Femiak, Wojciech Hańbowski) Część pierwsza Idea integracji w psychoterapii Rozdział 1: Tendencje integracyjne w psychoterapii na świecie (Hubert Suszek) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Od zimnej wojny do […]

4

Psychoterapia. Teoria – spis treści

Spis treści Psychoterapia. Teoria – red. Lidia Grzesiuk Wprowadzenie – Klasyfikacja nurtów psychoterapii (Lidia Grzesiuk, Urszula Jakubowska) Część I. NURTY TEORETYCZNE I SZKOŁY PSYCHOTERAPII 1. Psychoanaliza (Zbigniew Sokolik, Zenon Waldemar Dudek) 2. Terapia behawioralno-poznawcza (Jadwiga Rakowska) 3. Terapia humanistyczno-egzystencjalna (Urszula Jakubowska) 4. Terapia systemowa (Lidia Grzesiuk, Urszula Jakubowska) 5. Studia przypadków (Urszula Jakubowska, Zbigniew Sokolik) […]

5

Psychodrama – spis treści

Spis treści Psychodrama – Anna Bielańska Wprowadzenie – Anna Bielańska, Jarosław Gliszczyński Anna Bielańska – Jacob Levy Moreno i jego idee Krzysztof Grzywocz – Obraz Boga i człowieka w twórczości Moreno Anna Bielańska – Kreatywność – źródło w ogrodzie życia Jarosław Gliszczyński – Rzeczywistość poszerzona Anna Bielańska – Role i ich znaczenie Jarosław Gliszczyński – […]

6

Słownik somatoterapii

Słownik wybranych terminów z zakresu somatoterapii i psychoterapii ciała na podstawie książki Somatoterapia Richarda Meyera B | D | E | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | W B BIODYNAMIKA Psychologia biodynamiczna nawiązuje do koncepcji libido Freuda, traktuje w sposób […]