Czasopismo ALBO albo logo„ALBO albo. Problemy psychologii i kultury” jest pismem promującym interdyscyplinarne, humanistyczne spojrzenie na człowieka i kulturę.

Nasza oryginalność wyraża się w podejmowaniu aktualnych tematów z dziedziny psychologii, psychoterapii, psychiatrii, filozofii, sztuki, literatury, kultury i religii.

Prezentujemy także poezję, opowiadania, ilustracje graficzne polskich autorów oraz cenne myśli (aforyzmy) wybitnych myślicieli wszystkich czasów.

Jesteśmy pismem ideowym o szerokich horyzontach – interesuje nas człowiek jako twórca siebie i twórca kultury.

Naszą inspiracją jest myśl wybitnego szwajcarskiego psychologa i psychiatry – Karola Gustawa Junga.
Nasi Czytelnicy to osoby o otwartym umyśle, wrażliwe na sztukę, wiedzę i żywe zjawiska współczesnej kultury.

Od 1995 roku organizowaliśmy spotkania z Czytelnikami „ALBO albo” – Forum Inspiracji Jungowskich.

W ramach „ALBO albo” działała Rada Naukowa – tworzyli ją znani w Polsce badacze, którzy reprezentują takie dziedziny wiedzy, jak filozofia, psychologia, psychiatria, teologia, fizyka, antropologia filozoficzna i prahistoryczna.

Podstrony:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz