Kanon Czytelników ALBO albo według zeszytu

ALBO albo (0/1991) – INSPIRACJE JUNGOWSKIECzy uświadamiam sobie że…

 • Jestem człowiekiem
 • Akceptuję siebie i swoje życie
 • Życie to ciągłość przemian i rozwój
 • Przeszłość i przyszłość spotykają się w teraźniejszości
 • Twórcze życie wymaga wytrwałości, bezinteresownej ofiary i optymizmu
 • Autentyczny wysiłek i zaangażowanie dostarczają mi pozytywnych doświadczeń, poczucia wartości i prawdziwej radości
 • Wokół mnie są ludzie, których kocham i którzy są mi potrzebni – wiem, że oni mnie kochają i że ja też jestem im potrzebny
 • W działaniach, mimo przeciwności, realizuję przede wszystkim wypracowaną w doświadczeniu hierarchię wartości
 • Rozwój duchowy odzwierciedla nie tylko wiedzę, doświadczenie życiowe, przekazy od innych, ale także intuicję, potrzeby ciała i uczucia
 • Potrafię się zmienić, jeśli to potrzebne – spróbuję się zmienić, jeśli to konieczne – chcę być tym, kim jestem
 • Nie warto krzywdzić i niszczyć – dlatego chcę żyć, rozwijać się i współpracować w osiąganiu mądrości i szczęścia
 • Istnieją rzeczy niezrozumiałe, niejasne i niewiadome, ale to nie podważa sensu istnienia
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz