Zespół Redakcyjny czasopisma ALBO albo

Zenon Waldemar Dudek (redaktor naczelny)
[ prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka ] (z-ca redaktora naczelnego)
Joanna Karpowicz (sekretarz)
dr Tomasz Olchanowski
dr Paweł Fijałkowski
dr hab. Mirosław Piróg

Stali współpracownicy

dr Jadwiga Wais
Elwira Blazewicz (USA)
dr Kazimierz Pajor (Niemcy)