XXIII Forum Inspiracji Jungowskich Od madonny do amazonki. Macierzyństwo w cywilizacji sukcesuXXIII Forum Inspiracji Jungowskich

OD MADONNY DO AMAZONKI
Macierzyństwo w cywilizacji sukcesu

3 marca 2018 (sobota), g. 10.00–18.00

Golden Floor Millennium Plaza, 15. piętro, sala 3
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Program

9.00–10.00   Rejestracja uczestników

10.00–10.20   Inauguracja i wprowadzenie do Forum – Każda matka nosi w sobie córkę – Zenon Waldemar Dudek

Sesja I – MATKA W RODZINIE
10.20–10.55   Dziecko w roli matki, matka w roli dziecka – prof. dr hab. Katarzyna Schier
10.55–11.30   Arabskie matki nie jadą do Europy – prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka
11.30–11.50   Dyskusja

Przerwa 11.50–12.50

Sesja II – MATRIARCHAT KONTRA PATRIARCHAT
12.50–13.20   Zupełnie nowy testament, czyli jak kobiety próbowały ocalić świat – dr hab. Jacek Sieradzan
13.20–13.50   Burdelmama i burdeltata w XIX-wiecznej kulturze polskiej – dr Paweł Fijałkowski
13.50–14.10   Dyskusja

Przerwa 14.10–14.30

Sesja III – NIMFA, MADONNA, MATKA POCHŁANIAJĄCA
14.30–15.05   Matka zdominowana przez ideologię – dr hab. Tomasz Olchanowski
15.05–15.40   Typy kobiecości. Matka pochłaniająca – Zenon Waldemar Dudek
15.40–16.00   Dyskusja

Przerwa 16.00–16.20

16.20–17.50   Dyskusja: Archetyp matki w cywilizacji sukcesu: miłość, altruizm, ofiara. Moderator: dr Krzysztof Dorosz.
Udział biorą: prof. dr hab. Katarzyna Schier, prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, dr hab. Mirosław Piróg, dr Jerzy T. Bąbel, prelegenci.
17.50–18.00   Podsumowanie

  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
  • Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
  • Całodzienna przerwa kawowa, wraz z 1-daniowym obiadem (zupa).

Pytania i inspiracje do dyskusji

Epoka nowych technologii i inwazja mediów w życie prywatne zmieniła radykalnie życie kobiet. Kobiety realizują swoje macierzyństwo coraz częściej poza polem rodziny: w edukacji, medycynie, prawie, nauce, biznesie, polityce, życiu społecznym. W zmienionym krajobrazie epoki droga do szczęścia kobiet-matek i realizacja różnych wzorców kobiecości ulega radykalnej zmianie. Czy kobiety są szczęśliwe, żyjąc pod presją sukcesu? Jakie skutki wywołuje w ich psychice presja cywilizacyjnego narcyzmu, ekshibicjonizmu, anoreksji, parentyfikacji?

Potrzebujemy nowej dyskusji o macierzyństwie i kobiecych archetypach: czy dominują dziś amazonki, nimfy, madonny czy matki?

Bądź na bieżąco z biuletynem wydawniczym

Opłaty

  do 17.12.2017 do 15.01.2016 do 28.02.2018 od 01.03.2018
ulgowa* 120 zł 150 zł 180 zł 230 zł
normalna 150 zł 180 zł 210 zł 230 zł

* Uczestnicy XXII Forum Inspiracji Jungowskich (2017), prenumeratorzy „ALBO albo” 2018, uczniowie, studenci**, emeryci, renciści
** Studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie

  • Terminy dotyczą zaksięgowanych wpłat na konto wydawnictwa, a nie dnia zgłoszenia.
  • Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

W celu rejestracji na konferencję należy:

lub

    • wypełnić zgłoszenie oraz dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na numer konta (zaksięgowanej do 28.02.2018):

ENETEIA, ul. Zwierzyniecka 8A/21, 00-719 Warszawa
mBank, 28 1140 2017 0000 4402 1014 5763
(z dopiskiem “XXIII Forum”)

  • Od 01.03.2018 prosimy o szybkie przelewy przez księgarnię internetową lub wnoszenie opłaty bezpośrednio na konferencji po uprzednim zgłoszeniu.
  • W wypadku rezygnacji z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wpłaty, możliwe jest przekazanie uczestnictwa.

Rejestracja

Nie znaleziono żadnych pól.

Prelegenci

Zenon Waldemar Dudek

Zenon Waldemar Dudek

Psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002).
Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury. W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

Paweł Fijałkowski

Paweł Fijałkowski

Ur. 1963, jest archeologiem, historykiem i publicystą. Od 1988 roku pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej. W latach 1985–1989 współpracował z tygodnikiem „Fołks-Sztyme” (żyd. „Głos Ludu”), a w latach 1989–1998 z miesięcznikiem „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”. Od 2001 roku należy do grona współpracowników czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Jest autorem czterech książek: Seksualność, psyche, kultura. Homoerotyzm w świecie starożytnym (2007), Homoseksualizm. Wykluczenie – transgresja – akceptacja (2009), Homoseksualność daleka i bliska. Słowa, mity, symbole (2014), Androgynia, dionizyjskość, homoerotyzm. Niezwykłe wątki europejskiej tożsamości (2016).

Ewa Machut-Mendecka

Ewa Machut-Mendecka

Absolwentka arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, pasjonuje się literaturą i językiem świata arabskiego, żywo interesuje się też kulturą, problematyką społeczną i etnologiczną obszarów muzułmańskich oraz religią islamu. Zagadnienia te bada od strony teoretycznej i praktycznie. Napisała m.in. książki: Współczesny dramat egipski, (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984), Główne kierunki rozwojowe dramaturgii arabskiej (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992), The Art of Arabic Drama. A Study in Typology (Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1997), Studies in Arabic Theatre and Literature (Academic Publishing House Dialog, Warszawa 2000). Jest współautorką (wraz z K. Bielawskim, J. Kozłowską, K. Skarzynską-Bocheńską) unikalnej monografii Nowa i współczesna literatura arabska XIX i XX w. Literatura Arabskiego Maghrebu (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989), jednej z najobszerniejszych tego typu prac na świecie. Od ponad dwudziestu lat interesuje się psychologią Karola Gustawa Junga, korzystając z jego metod do badań nad kulturą arabsko-muzułmańską. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Tomasz Olchanowski

Dr hab., pedagog i kulturoznawca; adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku członek redakcji półrocznika „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Autor książek: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza (2001), Psychologia pychy (2003), Duchowość i narcyzm (2006), Wola i opętanie (2008; wyd. II poszerz. 2010), Pedagogika a paradygmat nieświadomości (2013), Kultura manii (2016). Interesuje się zagadnieniami psychologii głębi i współczesnej antropologii. Czerpie inspiracje z technik pracy z ciałem i świadomością, wywodzących się z buddyzmu, neoplatonizmu, stoicyzmu, mistyki chrześcijańskiej. Fan krautrocka, sztuki psychodelicznej oraz górskich i leśnych wędrówek.

Katarzyna Schier

Katarzyna Schier

Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Główne obszary zainteresowań naukowych to: mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju oraz zaburzeń Ja cielesnego i obrazu ciała oraz ostatnio – utajone formy przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (GWP), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń (Scholar) oraz Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar).

Jacek Sieradzan

Dr hab., historyk religii, buddolog, tłumacz. Autor wielu przekładów z literatury buddyjskiej i poezji współczesnej, m.in. Buddyzm (1987), Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki (1993), Śmierć i umieranie. Tradycja tybetańska (1994), Buddyjska wizja śmierci i umierania (1997), Życie po życiu w Tybecie (1997), oraz zbiorów esejów: Starożytna mądrość a nauka współczesna (1993), Buddologia w Polsce (1993), Przekroczyć próg mądrości (1997). Autor trylogii o szaleństwie religijnym: Szaleństwo w religiach świata (2005) oraz Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach w XX wieku (2006), niewydanego słownika Boskie szaleństwo oraz książek Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii (2006), Sokrates magos (2011), Sokrates nieznany (2011).

Streszczenia

Wprowadzenie. Każda matka nosi w sobie córkę – Zenon Waldemar Dudek

23 Forum IJ podejmuje temat macierzyństwa i kobiecości jako fenomenu psychologicznego, kulturowego i społecznego. Wiek XX był na Zachodzie czasem przebudzenia matriarchatu, dał kobietom prawa wyborcze i dostęp do edukacji, zrodził ruch feministyczny. Popularne stały się ekologia, wegetarianizm, kulty narkotykowe i psychodeliczne, leczenie szamańskie, astrologia, wiara w inteligencję przyrody. Eksplodowała filozofia gender. Tego rodzaju zjawiska są interpretowane przez psychologów jungowskich jako wyraz kompensacji skutków cywilizacji patriarchalnej. W tej rewolucji kobieta i wartości kobiece przesunęły się do centrum życia publicznego. Mężczyźni w wielu obszarach przeszli na peryferia, a cechy męskie, jak intelektualizm, siła fizyczna, autorytaryzm zaczęły być piętnowane lub zostały „przejęte” przez środowiska kobiece.

Feminizm, tak jak patriarchat, ma różne strony, aspekty i wymiary. W swej klasycznej wersji uznaje on macierzyństwo za fundament kobiecej siły a dziecko za sprzymierzeńca. Przedstawicielka polskiego feminizmu, Izabela Filipiak, zauważa, że duma kobiety w okresie ciąży i po urodzeniu dziecka kontrastuje z poglądami radykalnego skrzydła feminizmu. Ten drugi nurt rodzinę uważa za przeżytek kultury patriarchalnej, chce ją zastąpić wspólnotą rządzoną przez matki. Powstają spory między kobietami, z których jedne afirmują macierzyństwo, a drugie ciążę uznają za stan niepożądany, pragnąc pełnej wolności dla kobiet, w tym seksualnej, i zapisać te prawa w ustawach.

Ponadczasowy punkt odniesienia starał się uchwycił intuicyjnie Carl Gustav Jung, pisząc o archetypie matki. Zauważa, że „każda matka zawiera w sobie córkę, a każda córka matkę” oraz że „każda kobieta wychyla się wstecz do swojej matki i do przodu, do własnej córki”. Kobieta odnajduje siebie, gdy ma dostęp do duszy swojej matki, która pamięta swoją matkę, za którą stoi babka i wszystkie mądre prababki. Z archetypem matki komunikują się córki i synowie, dorosłe kobiety i dorośli mężczyźni, których żadna tradycje nie może pominąć bez uszczerbku na poczuciu bezpieczeństwa, zdrowiu wewnętrznym, akceptacji siebie i zdolności do tworzenia więzi.

Zjawiska epoki wyostrzają archetypową prawdę, że kobiecie zagraża nie tyle mężczyzna i nie psuje drogi do szczęścia patriarchat, lecz jego zdegenerowane formy, które powstają zarówno z udziałem ojców, jak i matek. Jedną z przeszkód, jakie są obserwowane w terapii i zjawiskach społecznych, jest pochłaniająca forma matriarchatu (i matka pochłaniająca), która odcina drogę do dorosłości i córkom, i synom. Dyskusja o archetypie matki i wzorcach kobiecości będzie bardziej próbą szukania rozwiązań pojawiających się problemów w wymiarze osobistym i zbiorowym niż szukaniem „winnych”, co może jedynie usprawiedliwić niewiedzę i niemoc.

Dziecko w roli matki, matka w roli dziecka – Katarzyna Schier

Autorka wystąpienia przestawi mechanizm funkcjonowania psychicznego dzieci, które są zaniedbane emocjonalnie. Ten rodzaj trudnego doświadczenia wczesnodziecięcego może wiązać się, między innymi, z zaburzeniami osobowości matek. W odwołaniu do kilku teorii psychologicznych charakteryzujących stan umysłu matek z zaburzeniami borderline oraz zaburzeniami narcystycznymi opisane zostanie brzemię, jakie muszą dźwigać dzieci takich kobiet w kontakcie z nimi. Namysłowi poddana zostanie rola innych bliskich osób w rodzinie – ojców, dziadków oraz opiekunek. Poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie: Dlaczego współczesna kultura wspiera pozycję dziecka w roli matki, pozwalając matce pozostać w roli dziecka? Autorka odwoła się do wyników badań własnych oraz do przykładów klinicznych.

Typy kobiecości. Matka pochłaniająca – Zenon Waldemar Dudek

Psychologia jungowska bazuje na archetypowym rozumieniu wzorców kobiecości. Są one uwarunkowane wpływem nieświadomości zbiorowej, która wchodzi w dialog ze świadomością indywidualną dziecka, dziewczynki, kobiety – tak powstają typy kobiecości. Brak świadomości własnego typu kobiecości, osadzonego na znaczeniu archetypowym, to stan pierwotny, dziecięco-dziewczęcy, infantylny (wieczna dziewczynka).

Erich Neumann wyróżnia typ podstawowy kobiecości – macierzyński – jego misją jest rodzenie, opieka nad dzieckiem i kreowanie wspólnotowego modelu życia, oraz typ transformacyjny, który wzmacnia ja „solarne” dziecka. Postawą macierzyńską kieruje archetyp Wielkiej Matki, a zmianę świadomości dziewczynki w świadomość indywidualnego typu u kobiety inspiruje archetyp Animusa (jak też Animy ojca). Według Toni Wolff świadomość kobieca wyrażają cztery wzorce kobiecości: Hetery (kobieta zmysłowa), Matki (opiekunka), Amazonki (kobieta męska), Pośredniczki (uduchowiona).

Dominacja cech kobiecości podstawowej i zakłócenia w jej obrazie u matki utrudniają wykształcenie się indywidualnego typu psychicznego u córki, jak i u syna. Szczególny typ takiego zaburzenia to matka pochłaniająca. Pod jej kontrolą córka nie wypracowuje własnego typu kobiecości – pozostaje w stanie infantylnym, tworzy typy negatywne lub sama staje się matką pochłaniającą. Typ międzypokoleniowej rodziny (organizacji, instytucji społecznych) zarządzany w takim schemacie to „pochłaniający matriarchat”. Dzieci (członkowie grupy) nie otrzymują w nim zgody na separację i autonomię.  Są niezdolne do niezależnego życia i samorealizacji jako jednostki poza systemem (efekt totalitarnej sekty).

Arabskie matki nie jadą do Europy – Ewa Machut-Mendecka

Dzisiaj uchodźcy z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wędrują do Europy stając się jej częścią. Kim są, jak dorastali? Jak zaważyły na ich wychowaniu matki? Matka na Wschodzie i w Afryce, zgodnie z przyjętym skryptem kulturowym, jest charyzmatyczna – zdecydowana i władcza. Całkowicie oddana rodzinie, nawet na ruinach, walczy o jej dobrobyt. Matki z Syrii, Iraku, Afganistanu, Arabki, Kurdyjki, Jazydki, Berberki nie jadą do Europy. Niezależnie od tego, ile straciły, pozostają na miejscu jako symbol niewygasłej tradycji swojego regionu.

Postać matki wyłania się zwłaszcza z kilku obrazów: Jest wyniesiona przez islam, zgodnie z którym macierzyństwo, z punktu widzenia wiary i kultury, należy do najwyższych wartości. W haremie wychowuje synów przez dłuższy czas w żeńskiej części domu, co wpływa na ich tożsamość. Bywa matką karzącą – głównie w strukturach plemiennych i wiejskich. Staje się androgyniczna, kierując rodziną. Pozostaje w ścisłym związku z synami, wynoszącymi ją na piedestał. Decyduje o losach córki.  Jest matką szahidów (poległych w walkach).

Matka zdominowana przez ideologię – Tomasz Olchanowski

W starożytnej myśli greckiej i u Platona eidos, pierwotnie znaczyło – „to, co ktoś widzi – wygląd i kształt w konkretnym sensie – oraz to, dzięki czemu, za pomocą czego ktoś coś widzi”. Idee pozwalają nam widzieć i oglądać, dzięki zaś widzeniu, czy też wizji zdobywamy wiedzę, czyli coś wiemy. Oczywiście idee rodzą inne idee, generują wciąż nowe perspektywy. Wynika stąd, że im większa liczba idei jest do naszej dyspozycji, tym więcej widzimy, im głębsze mamy idee, tym głębiej widzimy. Perspektywy monocentryczne zubożają naszą wizję świata, życia, człowieka, jak i nasze doświadczenie. Jednak niektóre idee, niczym okruchy, z unoszonego w przestworza, pękniętego diabelskiego lustra, wpadają do naszych oczu, zamrażając przy tym nasze serca, i stają się zaczynem ideologii.

Cóż dzieje się z systemem rodzinnym, kiedy to matka przyjmuje postać „ślepej”, odurzonej, strażniczki ideologii? Kiedy próbuje stać się perfekcyjnym ideologicznym automatem? Matka, sama będąca ofiarą procesów znacznie potężniejszych od niej, szukająca schronienia przed lękami, przemocą i traumatycznymi wspomnieniami w ideologiach wyznawanych przez swych prześladowców… Przewodnikami po zagadnieniu będą: Hans Christian Andersen i James Hillman.

Burdelmama i burdeltata w XIX-wiecznej kulturze polskiej – Paweł Fijałkowski

W XIX w. prostytucja rozwinęła się w ważną sferę życia społecznego i gospodarczego, przybierając coraz bardziej urozmaicone formy, mające zaspokoić różnorodne potrzeby klientów. Władze państwowe stworzyły system kontroli i reglamentacji usług seksualnych, akceptowały lub tolerowały funkcjonowanie domów publicznych. Prowadzili je przedsiębiorcy zwani w oficjalnych dokumentach gospodarzami i gospodyniami, występujący w mowie potocznej pod wieloma innymi określeniami, które z biegiem czasu nabrały mniej lub bardziej pejoratywnego wydźwięku. Niezależnie od faktycznej roli pełnionej przez burdelmamy i burdeltatów, rzeczowo analizowanej przez lekarzy, ich postrzeganie przez publicystów i pamiętnikarzy odzwierciedlało narastającą krytykę systemu reglamentacji usług seksualnych.

Zupełnie nowy testament, czyli jak kobiety próbowały ocalić świat – dr hab. Jacek Sieradzan

Referat analizuje wybrane wątki z filmu Zupełnie Nowy Testament (2015) w reżyserii Jaco Van Dormaela. Pokazuje jak świat stworzony przez egoistycznego, złego Boga próbują naprawić jego altruistycznie nastawione żona, Bogini, i córka. Próba radykalnej zmiany złego świata przez altruistycznie nastawione kobiety okazuje się nieudana. Po kosmetycznych zmianach sytuacja powraca do status quo. Interpretacja nawiązuje do wątków gnostyckich i archetypu Wielkiej Matki w ujęciu Ericha Neumanna. Bogini i Boska Córka, choć dysponują pewnymi mocami, nie mają żadnego związku z przypisywaną im przez Neumanna przemianą natury w duchowość. Nie widać, aby religijne mity miały mieć w codziennym życiu jakieś znaczenie. O losie człowieka decydują arbitralna decyzja boga i przypadek. Referat uzupełniają fragmenty filmu.

Dyskusja: Archetyp matki w cywilizacji sukcesu: miłość, altruizm, ofiara

Nowe technologie i inwazja mediów w życie prywatne zmieniają radykalnie epokę i życie kobiet. Realizują one swoje macierzyństwo coraz częściej poza polem rodziny: w edukacji, medycynie, prawie, nauce, biznesie, polityce, życiu społecznym. W zmienionym krajobrazie epoki droga do szczęścia kobiet-matek i realizacja różnych wzorców kobiecości ulega gruntownej zmianie. Transformacji ulega relacja między typami kobiecości i w relacji do męskości.
Czy kobiety są szczęśliwe, żyjąc pod presją sukcesu? Jakie skutki wywołuje w ich psychice presja cywilizacyjnego narcyzmu, ekshibicjonizmu, anoreksji? Czy dzieci muszą coraz wcześniej być dorosłe, wciągane w fenomen parentyfikacji?
Potrzebujemy dyskusji o macierzyństwie i kobiecych archetypach. Jakie wzorce mają dziś pozycję dominującą w palecie ścieżek realizacji kobiecości o dlaczego: amazonki, nimfy, madonny, hetery czy matki?

Rejestracja, godziny trwania

Rejestracja uczestników odbywa się w sekretariacie, czynnym od godziny 9.00. Prosimy w miarę możliwości o punktualne przybycie przed rozpoczęciem wydarzenia. Orientacyjne godziny trwania konferencji: 10.00–18.00.

Dojazd (z okolic Dworca Centralnego i Centrum):

Konferencja odbywa się w budynku Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A (blisko pl. Zawiszy). W recepcji w hollu głównym prosimy o poinformowanie, że udają się Państwo do sal Golden Floor, znajdujących się na 15 piętrze, sala 3. Sekretariat z listą gości i możliwością zgłoszenia na miejscu znajduje się obok sali konferencyjnej.

– tramwaje linii: 7, 9, 22, 24, 25; przystanek tramwajowy: „Plac Zawiszy”
– autobusy linii: 127, 128, 158, 175, 504, 517, 521; przystanek autobusowy: „Plac Zawiszy”
– samochód: bezpłatne parkowanie przy okolicznych ulicach

Rozkład jazdy i plan podróży: www.ztm.waw.pl, www.jakdojade.pl

Informacje na temat gastronomii

Całodzienna przerwa kawowa, wraz z 1-daniowym obiadem (zupa).
W czasie przerwy obiadowej polecamy także punkty gastronomiczne w okolicy pl. Zawiszy.

Informacje na temat noclegów

Serwis rezerwacji hoteli, hosteli, pensjonatów, akademików: http://booking.com
Serwis wynajmu bezpośredniego prywatnych apartamentów: https://www.airbnb.pl