IV Forum Inspiracji Jungowskich Mity a świat współczesny

Forum, na którym poruszona została szeroka tematyka mitów.

W Podręcznym Słowniku Języka Polskiego, pod hasłem mit czytamy, że jest to: “podanie o bogach, legendarnych bohaterach, fantastycznych zdarzeniach, przenośnie – wymysł, bajka”.Mity tchną atmosferą tajemnicy, wiążą się z tym, co symboliczne, nieracjonalne. Astrologicznie znajduje to odniesienie w symbolice Neptuna, Ryb, XII domu. Cechą mitów jest też ich przesłanie, zawarta lub może ukryta w nich mądrość. Często nie sposób ich również oddzielić od wymiaru religijnego. Znamienne jest także rozprzestrzenianie się mitów. Wszystkie te wartości łączy symbolika Jowisza, Strzelca, IX domu. W naszym kosmogramie Jowisz znajduje się właśnie w Rybach. W horoskopie zaznaczony jest pas Strzelca, w którym przebywają4 planety (wraz z Księżycem) i zaczynający się w Strzelcu XII dom, zawierający Merkurego i Księżyc. Jednym z aspektów Słońca jest także harmonijny sekstyl (kąt 60 stopni) do “strażnika świata mitów i baśni” Neptuna, zdający się ułatwiać poznawanie jego tajemnic.

Forum rozpoczęło się od fortepianowych impresji muzycznych, które wprowadziły nas w subtelny klimat. Temat spotkania brzmiał: “Mity a świat współczesny”. Mity – czyli pozornie coś odległego, wydawałoby się, że realnie nas nie dotyczącego, co może określać Neptun, i świat współczesny, czyli ten namacalny, konkretny, co w tym kontekście bliskie jest energiom Saturna. W kosmogramie Neptun i Saturn znajdują się względem siebie w pełnej napięcia kwadraturze (kąt 90 stopni). Zatem z jednej strony pojawia się tu pytanie o sens mitów, ich praktyczność, z drugiej kwestionowanie realności i trwałości “ziemskich” spraw. Układ ten może prowadzić do pytania, które padło na forum: czy można odróżnić fikcję od faktu? Ponadto tak się składa, że Neptun w najbliższych dniach kończy swój wieloletni pobyt w bliskiej znaczeniowo Saturnowi fazie Koziorożca. Powróci do niej dopiero w połowie XXII wieku.

Powyższe energie daje się odnieść również do pierwszej części spotkania, noszącej tytuł “Mitologia cywilizacji”. Powstanie cywilizacji wymaga niewątpliwie czasu i wiąże się ze zbudowaniem pewnej struktury, ustaleniem reguł społecznych. W tym kontekście odpowiada to również Saturnowi i Koziorożcowi.Planety krążą wokół Słońca w jednym kierunku, lecz z perspektywy Ziemi, czasem następuje zjawisko ich pozornego cofania się, co w astrologii nosi nazwę retrogradacji. Właśnie 21 XI około godziny 13:00 Merkury zmieniał swój ruch na retrogradujący. Żeby zmienić kierunek ruchu, trzeba się w pewnym momencie zatrzymać. Merkury, odpowiadający za komunikację, werbalizację i wiążący się przez to z myślą, językiem znajduje się w XII domu – w naszym kontekście – w domu mitów, co może symbolizować próbę zatrzymania, uchwycenia ulotnego ,Języka mitów”. Zmiana kierunku na wsteczny wskazuje na introspekcję, zwrócenie się w głąb intelektualnego świata spostrzeżeń, w rejony niełatwe, jeśli nie niemożliwe do zakomunikowania.

Druga część Forum nosiła tytuł “Archetypy wyobraźni”. Archetyp wiąże się z XII domem – skarbcem nieświadomości zbiorowej. Wyobraźnia związana jest z Księżycem, a ten przebywa właśnie w XII domu, w znaku Strzelca, który wiąże się z przekraczaniem horyzontów, sięganiem daleko, mówiąc jeszcze inaczej – z podróżowaniem. I w części tej odbyliśmy 3 podróże.

  • Pierwszą – w kręgu kultury europejskiej, poznając rytuały inicjacyjne. Prezentowane przezrocza przeniosły nas w odległe przestrzenie.
  • Drugą wycieczkę odbyliśmy do Ekwadoru. Przedstawiony został film ukazujący praktyki szamańskie tamtejszych plemion.
  • Trzecia podróż była wyprawą w świat wyobraźni, na strony powieści pt. Zaproszenie.

W wygłoszonych referatach pojawiały się motywy śmierci, przemiany, szamańskiego uzdrawiania, co kojarzy się z fazą Skorpiona. Nie należy zapominać, że Słońce znajdowało się właśnie w tej przenikliwej części zodiaku. Podczas wystąpień często pojawiał się temat inicjacji, postać szamana, wojownika. Wiążąca je aktywność bliska jest energiom Marsa. Zwróćmy uwagę, że jedyną planetą po prawej stronie horoskopu jest Mars, który “prowadzi” pozostałe planety. Planetą zamykającą “sznur”, jest Saturn. Przenosząc to na płaszczyznę Forum, jest to działanie prowadzące do przywrócenia funkcjonowania w społeczności. Warto zwrócić uwagę na harmonijny w swej istocie trygon (kąt 120 stopni) Marsa i Neptuna, mogący symbolizować energię działającą na rzecz wyższych idei. Zostało powiedziane, że rytuały inicjacyjne, szamańskie mają za zadanie leczyć, być pomocnymi.Wróćmy jeszcze do wystąpień z pierwszej części Forum. Kamienna, strukturalna jedność megalitów świata przywołuje znaczeniowo Saturna, a zwrot ku śmierci w tej kulturze daje się odnieść do Skorpiona. Centaur, połączenie człowieka z koniem, z wyciągniętą strzałą ku niebu, symbolizuje eksponowaną w kosmogramie fazę Strzelca, a planetoida o imieniu Chiron (który był najdoskonalszym z centaurów), znajdowała się w koniunkcji ze Słońcem (niecałe 5 stopni różnicy). Ogród Eden charakteryzuje głębia, niedostępność – przymioty Plutona, a samo pojęcie ogrodu, może kojarzyć się z piękną Wenus. W horoskopie zauważymy koniunkcję (złączenie) tych planet w XI domu zawierającym wizje, nadzieje, można powiedzieć – ideę raju.W świetle poruszanych zagadnień ciekawe skojarzenia jest w stanie budzić również treść symbolu sabiańskiego dla pozycji Słońca w horoskopie: “Indianka błagająca wodza o życie dla swych dzieci”.Ascendent kosmogramu wiążący się z wizerunkiem przypadł na pierwsze stopnie Koziorożca. Kondensacja, rzeczowość, konkretność, skupienie się na faktach, realiach – to cechy go reprezentujące. Czy takie było to Forum? Pozostawiam to subiektywnej ocenie.Najściślejszym aspektem Słońca był kwinkunks (150 stopni) do Saturna. Kwinkunks jest swoistym testem i wiąże się czasem z niewygodą, niedopasowaniem. Saturna dałoby się tu odnieść do czasu, struktury całego Forum. Problem w tym wypadku stanowi kondensacja referatów, ich rozplanowanie i zmieszczenie w planowanym okresie. Może wiązać się to z koniecznością rezygnacji z czegoś czy znalezieniem środka między konsekwencją a pozwoleniem na odejście od ustaleń. Plan Forum ulegał zmianom i była to swoista walka z czasem. Spotkanie przedłużyło się o pół godziny, potencjalnie wchodząc w sferę zobowiązań i ustaleń uczestników. Ciekawostką może być to, że konsekwencja, surowość Saturna, Koziorożca, będące przymiotami ojcowskimi, znalazły wyraz w tytule wykonanego na otwarcie utworu muzycznego:”Ojcze nasz”.Na dworze był silny mróz. Skostniałe od lodu chodniki. Nieprzezroczyste szyby w autobusach. Choć został jeszcze miesiąc kalendarzowej jesieni, mit zimy był jak najbardziej odczuwalny.

Krzysztof Porzeżyński

Zobacz także:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz