Astrologia z perspektywy psychoterapii

Wojciech Jóźwiak

streszczenie wystąpienia na XIX Forum Inspiracji Jungowskich
„TERAPIA I KULTURA”

Jak interpretacja astrologiczna działa na swojego odbiorcę?

  • Dostarcza języka, w którym można mówić o swoich stanach wewnętrznych i zachowaniach. Ucząc się astrologicznych pojęć, uczymy się odróżniać, co w nas, innych ludziach lub w otoczeniu jest „słoneczne”, czyli optymistyczne, stabilne, zintegrowane, całościowe, „marsowe”, czyli agresywne, przebojowe, skuteczne bądź „wenusowe” – atrakcyjne, uwodzące, przyjemne, dążące do zgody itd. (por. teoria kompleksów psychicznych u Junga).
  • Teatralizuje psychikę – rozbija psyche na role i składa te role z powrotem, aby weszły w relację miedzy sobą, jak aktorzy w teatralnym przedstawieniu. Jest to zabieg podobny do psychoanalizy. W wersji Freuda psychika jest teatrem trzech aktorów: ego, id i superego. W wersji Junga psyche jest teatrem większej liczby archetypów, jak: Cień, Anima, Animus, Stary Mędrzec, Wielka Matka itd. Ten psychiczny teatr występuje także w innych koncepcjach, np. analizie transakcyjnej, w dialogu „wewnętrznego dziecka” z „wewnętrznym rodzicem” (por. teoria kompleksów psychicznych i archetypów).
  • Dostarcza typologii skal (typów), według których można porównywać ludzi i ich życiowe drogi. Jednocześnie pokazuje, że indywidualna wyjątkowość każdej osoby polega na szczególnej kombinacji wielu typów. Dzięki typologii, astrologia pozwala zobaczyć siebie lub inną osobę w relacji, czyli na tle innych typów (por. ekstrawersja – introwersja, typy uczciwe – typy intelektualne, zmysłowe – intuicyjne).
    Umiejscawia w czasie. Zawiera ona teorie, która pokazuje, jak człowiek ze swoją psychiką ewoluuje w czasie: jaką ma dynamikę lub trajektorię. Pokazuje, że w tym, co ci się przydarza, nie ma przypadku, lub jest go mniej niż się pospolicie przyjmuje (por. faza naturalna i kulturowa rozwoju, proces indywiduacji).
  • Poszerza “strukturę czasu” – mówiąc inaczej: daje perspektywę. O neurotykach mówi się, że żyją pod presją braku czasu, czyli coś muszą zrobić lub coś dla nich musi się wydarzyć „zaraz, teraz – albo nigdy”. Ich czas jest krótki. Astrologia pokazuje, że inaczej niż wydaje się w takim neurotycznym zakleszczeniu, czas dalej „trwa” i nic złego z nim nie dzieje. Astrologia mówi: „masz czas!” (por. relacja ego‑świadomości z archetypami i nieświadomością zbiorową).

Jak można ocenić astrologię z perspektywy psychoterapii? Czemu ona służy?

  • rozwijaniu psychicznych sprawności – jest pracą w rodzaju coachingu (por. transformacja ego, amplifikacja świadomości o inne typy i funkcje),
  • przemianie osobowości i kierunku życiowej drogi (proces odrodzenia osobowości),
  • sprzyja procesom prowadzącym do psychicznego zdrowia i dobrej formy – czyli jest pracą typu psychoterapii (por. koncepcja jedności przeciwieństw, integracja psychiczna, relacja ego – Jaźń).

Na wykładzie będzie mowa również o negatywnych stronach astrologicznego podejścia.


Wojciech Jóźwiak
– ur. 1951, z wykształcenia biofizyk, od lat 1980-tych pasjonat i profesjonalista astrologii, autor książek m.in. “Cykle zodiaku”, “Okiem astrologa”, “Astrologia samopoznania” (2007). Wydaje wraz z przyjaciółmi serwisy internetowe “Taraka” (www.taraka.pl) i “Akademia Astrologii” (www.astroakademia.pl) — w tym drugim od 2004 r. prowadzi internetowe kursy astrologii. Należy do astrologicznych stowarzyszeń: PTA i PSA. Prowadzi także warsztaty pracy z umysłem inspirowane szamanizmem w stylu “Twardej Ścieżki”. Mieszka z rodziną w Milanówku.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz