Filozofia zdrowia

dr hab. Andrzej Kapusta

streszczenie wystąpienia na XIX Forum Inspiracji Jungowskich
„TERAPIA I KULTURA”

Filozofia jako terapia nawiązuje do idei terapeutycznej funkcji filozofii, sięgającej do postaci Sokratesa oraz starożytnej idei troski o siebie (Hadot, Foucault), a dziś obecnej pod postacią doradztwa filozoficznego lub praktyki filozoficznej oraz interpretacji myśli Wittgensteina.

Doradztwo lub praktyka filozoficzna dostrzega terapeutyczną i edukacyjną rolę postawy filozoficznej i w ten sposób zdaje się konkurować w pewnym aspekcie z różnymi formami psychoterapii i coachingu, a także innymi praktykami doradztwa i pomocy eksperckiej. Wychodzi bowiem z założenia, że nabycie określonych kompetencji filozoficznych, utrzymanie specyficznej filozoficznej postawy i erudycji daje jako efekt uboczny coś na kształt terapii i drogi do lepszego życia. Do tej pory wielu praktyków korzystało jedynie z filozoficznego zaplecza, z głębszej refleksji nad człowiekiem i jego społeczno-biologicznym uwikłaniem.

Problematyka zdrowia i choroby jest przedmiotem zainteresowania nauk o zdrowiu, natomiast filozoficzne aspekty tego rodzaju tematyki są przedmiotem zainteresowania filozofii medycyny. W prezentacji omawiam wybrane koncepcje zdrowia i choroby w ujęciu filozoficznym oraz relację między pojęciami zdrowia, dobrostanu i szczęścia.

Andrzej Kapusta – dr hab., Wydział Filozofii i Socjologii UMCS; absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1993), doktorat z filozofii na UMCS (1999). Autor książek: Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (UMCS, Lublin 2002) oraz Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (UMCS, Lublin 2010). Habilitacja w dziedzinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Zainteresowania naukowe: teoria poznania i metodologia nauk humanistycznych, filozofia współczesna, filozofia medycyny, psychiatrii i psychologii, bioetyka. Uczestniczy w projektach społeczno-kulturowych („Student w mieście – 2013”) oraz zdrowotno-profilaktycznych („Przyjazny Uniwersytet – 2013/14). Współtwórca specjalności w Instytucie Filozofii UMCS: Doradztwo i komunikacja w biznesie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz