Inteligencja pierwiastków
i medycyna ortomolekularna

W organizmie człowieka za sterowanie procesami biochemicznymi odpowiadają układ nerwowy, hormony i geny. Wpływ układu nerwowego na funkcjonowanie wielu narządów jest niepodważalny, jednak w procesach biologicznych występuje wiele zjawisk, które przebiegają bez jego kontroli. Na przykład akcja serca bazuje na automatyzmie mięśnia sercowego, kiedy uszkodzony jest pień mózgu. Natomiast regulacyjna funkcja genów odnosi się w praktyce do procesów wewnątrzkomórkowych. Ostatnio wspomina się o procesie metylacji związków jako formie regulacji na poziomie genów. Podobnie hormony odgrywają specyficzną, określoną rolę w regulacji organizmu, np. hormony tarczycy czy estrogeny.

Według medycyny ortomolekularnej, powołanej do życia przez Linusa Paulinga, laureata Nagrody Nobla, wiodącym systemem regulacji w całym organizmie są biopierwiastki. Jednym z kryteriów tej regulacji są odpowiednie proporcje między nimi. Cztery najważniejsze proporcje między pierwiastkami, jak wskazują badania i doświadczenie kliniczne, to stosunek między sodem a potasem, sodem a magnezem, wapniem a magnezem oraz wapniem a potasem. Zachowanie proporcji jest przy tym ważniejsze niż niedobór lub nadmiar pojedynczych pierwiastków.

Kolejnymi czynnikami inteligencji pierwiastków są: regulacja aktywności enzymów, hormonów, wpływ na funkcjonowanie błon komórkowych i błon organelli wewnątrz komórki, np. mitochondriów. Biopierwiastki uczestniczą ponadto w procesach wytwarzania energii (kluczową rolę w produkcji nośnika energii, ATP, odgrywa magnez), stanowią ważny składnik budowy komórek, tkanek, organów i narządów, np. kości czy struktury tkanki łącznej.

Inteligencję pierwiastków medycyna może wykorzystać zarówno we wczesnej profilaktyce, kiedy objawy zaburzeń są niespecyficzne, jak też we wspomaganiu leczenia wielu chorób, w tym uznawanych za nieuleczalne.

Henryk Dudek – dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Popularyzuje medycynę ortomolekularną;
rozwija idee prof. Juliana Aleksandrowicza o roli pierwiastków w medycynie. W działalności lekarskiej szczególne
miejsce przyznaje edukacji medycznej. Prowadzi poradnię konsultacyjną, w której stosuje metodę selektywnej
suplementacji pierwiastków. Pracował m.in. w Instytucie Kardiologii, Szpitalu Wolskim, Klinice Chorób Wewnętrznych
i Hematologii AM w Warszawie.
Prowadził badania w CMKP w Warszawie nad wpływem mikroelementów na aktywność mięśnia serca. Odbył
szkolenia w ośrodkach zagranicznych (Texas Medical Center – Houston, Wilhelminen Krankenhaus – Wiedeń).
Współpracuje z Analytical Research Labs (USA) oraz Phoenix srl (Włochy) w zakresie profilaktycznego zastosowania
minerałów.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz