Mandala – aspekt kulturowy i psychoterapeutyczny

Agnieszka D. Fok, Katarzyna Plucińska

streszczenie wystąpienia na XIX Forum Inspiracji Jungowskich
„TERAPIA I KULTURA”

Od zamierzchłych czasów ludzie odczuwają potrzebę wyrażania emocji, uwieczniania ważnych wydarzeń, porozumiewania się ze sobą poprzez śpiew, taniec, twórczość plastyczną, opowiadanie i odgrywanie historii. Akt twórczy ma także walor terapeutyczny – może pomagać w pokonywaniu trudności, odnalezieniu siebie, swojej drogi życiowej, wspomóc indywidualny rozwój, działać uzdrawiająco, a także poprawiać jakość życia.
Referat poświęcony jest wykorzystaniu twórczości plastycznej w psychoterapii na przykładzie pracy z mandalą. Wyjaśnione zostanie pochodzenie i znaczenie słowa „mandala”, uwzględniony jej aspekt kulturowy, a także przedstawiona krótko historia jej zastosowania w terapii i diagnostyce, m.in. przez Carla G.. Junga, który w pełni doceniał jej lecznicze znaczenie.
Autorki zaprezentują i zanalizują kilka mandal pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi zaburzeniami.


Agnieszka D. Fok
– filozof, psychoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktorantka w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie oraz w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie. Ukończyła kurs doskonalenia w zakresie „Systemowych ustawień rodzin wg metody Berta Hellingera”, prowadzony przez Marię Sentfleben-Gudrich i Wolfganga Koenighausa w Morawie, a także kurs „Psychologia jedzenia”, organizowany przez Uniwersytet Warszawski.

Jest specjalistką leczenia zaburzeń łaknienia – certyfikat nr 13, upoważniający do samodzielnego leczenia pacjentów uzależnionych od jedzenia, wydany przez Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia w Krakowie w 2001 roku. Uczestniczyła w kursie psychologii analitycznej C.G. Junga organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej we współpracy z International Association for Analytical Psychology; należy do Polskiej Federacji Psychoterapii.
Od 1999 prowadzi Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji HELICON we Wrocławiu.

Katarzyna Plucińska – artysta plastyk, arteterapeutka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (architektura wnętrz, ceramika) oraz Podyplomowego Studium Terapii przez Sztukę na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces. Doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Ma na swoim koncie kilka wystaw zbiorowych – krajowych i zagranicznych (rysunek, ceramika, witraż).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz