Forum Inspiracji Jungowskich

Refleksja nad nieuchronnością kryzysów naukowych
(z elementami metafizyki w tle)

Alina Motycka

streszczenie wystąpienia na XV Forum Inspiracji Jungowskich „Punkty zwrotne”

Analiza opisu kryzysu naukowego prowadzona z uwagi na:
1) poznawczą prymarność tego, co ogólne, nad tym, co konkretne;
2) receptywność rozumu wobec tego, co intuicyjne
Kryzysy naukowe w nauce są nieuchronne.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz