Forum Inspiracji Jungowskich

Fenomen trzeciej płci

Jacek Sieradzan

streszczenie wystąpienia na XV Forum Inspiracji Jungowskich „Punkty zwrotne”

Przedmiotem wystąpienia jest analiza faktu pojawienia się trzeciej płci oraz pokrewnych zjawisk jako punktów zwrotnych w historii ludzkości. Autor omawia zagadnienie wielości płci, formułując m.in. wniosek, że z powodu istnienia wielu płci pośrednich, odmiennie definiowanych, wyznaczenie granicy między płcią żeńską a męską jest praktycznie niemożliwe. Nie da się także jednoznacznie orzec, ile jest płci. Tubylcy w różnych częściach świata wymieniają od dwóch do sześciu rodzajów płci. Z medycznego punktu widzenia istnieje 10 płci. W wystąpieniu zostaną omówione różne anomalie i zaburzenia owych 10 rodzajów płci, zwłaszcza hormonalnej, chromosomalnej i psychologicznej. Ponadto możemy wyróżnić 28 modalności trzeciej płci, 15 tożsamości seksualnych (sex), 13 tożsamości płci kulturowej (gender), a także zjawiska hermafrodytyzmu, transseksualizmu i transgenderyzmu. Autor omawia też pokrótce zróżnicowanie płciowe w Biblii i tradycji żydowskiej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz