Forum Inspiracji Jungowskich

Hermes Hermafroditos.

W poszukiwaniu archetypowego symbolu homoerotyzmu

Hermes był bogiem pośrednikiem, łączącym to co najwyższe, z tym co najniższe, utrzymującym jedność wszechświata i jego trwanie w ruchu. Naturę Hermesa cechowało nie tylko zespolenie pierwiastka męskiego z żeńskim, lecz także aktywność seksualna wobec przedstawicieli obu płci. Androgynia była dla starożytnych Greków i Rzymian refleksem boskiej doskonałości i mitycznego, pierwotnego stanu ludzkości. Człowiek biseksualny i hermafrodytyczny był objawieniem pełni, uosabiał pośrednictwo między światem bogów i światem ludzi, zwiastowanie boskiej znajomości wszelkich spraw i rzeczy.

Poznawanie lub tylko przeczuwanie natury ludzkiej i rządzących nią mechanizmów wraz z całym grecko-rzymskim wyobrażeniem świata zostało zapisane w mitologii i symbolice. To właśnie w nich niewidzialne i nieuświadamiane archetypy zyskiwały widzialną postać i nieustannie dawały znać o swym istnieniu. Analiza pozwala nam uznać najważniejszy z symboli Hermesa, kaduceusz, za archetypowy symbol erotycznej więzi osób tej samej płci. Sam zaś Hermes jawi się nam jako archetyp integrującego i twórczego potencjału zawartego w obupłciowości i wyzwalanego przez homoerotyzm.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz