Forum Inspiracji Jungowskich

Twórcze szaleństwo geniuszy

Zaprezentowane zostaną postacie czterech twórczych geniuszy: Fryderyka Nietzschego, Wacława Niżyńskiego, Antonina Artaud i Edwarda Stachury. Przedstawione zostaną podobieństwa ich biografii: niechęć do tworzenia trwałych więzi międzyludzkich, nieprzystosowanie do świata, problemy z określeniem własnej tożsamości narodowej, płciowej i seksualnej. Wszyscy byli mistykami, krytykami hipokryzji społeczeństwa i oficjalnej sztuki.

Jako nominalni chrześcijanie byli krytykami instytucjonalizowanego chrześcijaństwa. Rozpaczliwie poszukiwali własnej tożsamości. Odpowiedzi na pytania o sens egzystencji i własnych doświadczeń próbowali znaleźć w innych religiach. Uważali, że ich niezwykłe przeżycia umysłu, z szaleństwem włącznie, przybliżają ich do zrozumienia prawdy o egzystencji.

Zdawali się stawiać znak równości między życiem i szaleństwem oraz kulturą i szaleństwem. W ich przypadku nie sposób oddzielić życie od twórczości, ich dzieło było „życiopisaniem”. Ich twórczość była autoinicjacją wiodącą do autotransformacji i samotranscendencji.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz