Forum Inspiracji Jungowskich

Najnowsze trendy współczesnej brazylijskiej religijności

Renata Siuda-Ambroziak

streszczenie wystąpienia na XVII Forum Inspiracji Jungowskich
„Małe i wielkie inicjacje”

W prezentacji dotyczącej najnowszych trendów brazylijskiej religijności autorka skupi się na analizie współczesnego „rynku” religijnego w Brazylii ze szczególnym uwzględnieniem silnego zróżnicowania współczesnych form religijności, widocznych tendencji do synkretyzacji, podwójnej przynależności religijnej Brazylijczyków, wciąż popularnej religijności instytucjonalnej oraz powstających od lat 80. brazylijskich korporacji religijnych o charakterze neo-zielonoświątkowym.

Najbardziej znanym przykładem tych ostatnich jest IURD (Uniwersalny Kościół Królestwa Bożego).
Na podstawie krótkiej charakterystyki tego najpopularniejszego spośród młodych brazylijskich kościołów chrześcijańskich, łączącego w sobie elementy różnych obecnych w Brazylii religii i kultów, autorka podejmie próbę zdefiniowania współczesnych potrzeb i oczekiwań Brazylijczyków względem religii oraz podstawowych czynników kształtujących współczesną brazylijską religijność.

Renata Siuda-Ambroziak – asystent w CESLA (Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW), absolwent Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, anglista, absolwent studiów latynoamerykańskich CESLA, doktorantka Wydziału Humanistycznego Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz