Forum Inspiracji Jungowskich

Pomiędzy szaleństwem a mistyką.
William Blake i jego wizjonerska twórczość

Krzysztof Dyga

streszczenie wystąpienia na XVIII Forum Inspiracji Jungowskich
„Wizje świata bez granic”


Referat stanowi próbę interdyscyplinarnego podejścia do postaci i twórczości Williama Blake’a, angielskiego artysty i mistyka z przełomu Oświecenia i Romantyzmu. Obecnie można zauważyć gwałtowny wzrost zainteresowania twórcą i jego dziełem. Próbie odpowiedzi zostanie poddane pytanie o przyczyny jego kontrowersyjnego zachowania i wizjonerskiej twórczości. Pierwszą część prezentacji stanowić będzie krótkie przedstawienie postaci Blake’a.

Następnie zostaną omówione możliwe wytłumaczenia jego zachowania (w tym twórczości) w świetle psychopatologii i psychologii analitycznej.
Osobne miejsce należy się twórczości Williama Blake’a. Podczas wystąpienia zaprezentowana zostanie symbolika jego prac oraz główne założenia filozoficzne, czy nawet – w pewnym sensie – psychologiczne. Całość zostanie zestawiona z psychologią analityczną Carla Gustava Junga, przede wszystkim jego koncepcją Jaźni oraz archetypów.

Krzysztof Dyga – 1985, komparatysta (praca licencjacka nt. Williama Blake’a) i psycholog in spe (obecnie V rok; w trakcie pisania pracy magisterskiej nt. poczucia tożsamości u osób z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej). Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, osobowości i różnic indywidualnych, psychoterapia, psychologia analityczna, psychologia religii, religioznawstwo i mistycyzm.
W obecnym roku koordynuje Sekcję Psychologii Duchowości Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ, w ramach której (współ)organizuje ogólnopolską konferencję „Duchowość a terapia” (druga edycja w maju 2013). Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, w obrębie którego kieruje świeżo utworzoną przezeń Sekcją Psychologii i Psychopatologii Religii.
Od połowy roku 2012 pracuje wolontaryjnie na różnych oddziałach ogólno psychiatrycznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz