Forum Inspiracji Jungowskich

Wydizajnować wszystko. O przekraczaniu granic w praktykach i ideologii dizajnerów


Dizajn XXI wieku nie ogranicza się bynajmniej do sfery projektowania produktów sprzedawanych przez wielkie korporacje. Każda granica terminologiczna czy definicyjna, która jest przyjmowana w ramach środowiska dizajnerów lub jest narzucana dizajnowi z zewnątrz, ulega natychmiastowemu przekroczeniu. Współcześni dizajnerzy chcą projektować wszystkie sfery życia indywidualnego i zbiorowego.

Dizajn dziś ma odnosić się do natury (eco design), ma być sferą projektowania społeczeństwa (social design), przyszłości (design for future), emocji i myśli (emotional design, design thinking). Nowe wypowiedzi liderów tego środowiska objawiają, że „każdy jest dizajnerem”, bowiem „wszystko jest dizajnem” – każda czynność przecież podlega jakiejś formie projektowania (np. obiad). W tej wizji nawet to, co inni nazywają metodami rozwoju duchowego, jest promowane na warsztatach projektowania siebie. Pozostaje otwartym pytanie o to, czy współczesny dizajn zrodzi nowe, nieznane dotąd formy wolności czy totalitaryzmu.

Wystąpieniu będzie towarzyszył pokaz slajdów ukazujący przykłady dzieł/produktów dizajnerów.

Paweł Możdżyński – dr hab., socjolog, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jego badania skupiają się nad liminalnością, przekraczaniem granic oraz obecnością sacrum we współczesnych sztukach plastycznych. Publikuje między innymi w „Dyskursie”, „Societas/Communitas”, „Albo Albo”. Jego ostatnia książka Inicjacje i transgresje. Antystruktualność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa została wydana w 2011 roku w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz