Forum Inspiracji Jungowskich

Światy równoległe i progi
świadomości w psychologii procesu


Dzisiejsza rzeczywistość wymaga nowych sposobów radzenia sobie z granicami. Tracą ostrość tradycyjne wzorce ról i postaw; zacierają się granice pomiędzy dobrem i złem; zmieniają się normy i wartości.
W psychologii procesu mówimy o trzech poziomach rzeczywistości. Percepcja wyłania się z najgłębszego z nich – niepodzielonego, niedającego się wyrazić słowami – poziomu Esencji.

Drugi to Kraina snów – obszar doświadczeń subiektywnych, snopodobnych. Trzeci poziom, nazywany Rzeczywistością uzgodnioną, obejmuje to, co uznajemy za realne, istniejące „obiektywnie”.

Doświadczenie jest w ciągłym ruchu, lecz progi zbudowane z przekonań zatrzymują je w określonych miejscach. Progi utrzymują tożsamość, ale jednocześnie nie dopuszczają do zmian, które są nam potrzebne. Praktyka psychologii procesu wykorzystuje koncepcję trzech poziomów rzeczywistości do pracy wokół progów, granic i napięć pomiędzy stronami w psychice, w relacjach międzyludzkich i w świecie.

Bogna Szymkiewicz – dr psychologii. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Posiada licencję terapeutyczną i trenerską wydaną przez Research Society of Process Oriented Psychology w Zurychu. Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par oraz warsztaty szkoleniowe i rozwojowe (również w Rosji, Niemczech i USA). Wraz z Tomaszem Teodorczykiem i Barbarą Zuest (Szwajcaria) kieruje Programem Licencyjnym „Akademia Pracy z Procesem”, prowadzącym do uzyskania międzynarodowej licencji terapeutycznej w zakresie psychologii procesu. Jest redaktorką antologii Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu
w teorii i praktyce
, autorką książki Zranione stany świadomości oraz współautorką książki Deeper into the Soul. Beyond Dementia and Alzheimer’s towards Forgetfulness Care.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz