Zbigniew Bitka

Dr, autor książki „Wędrowanie do kresu cierpienia”. Motywy archetypowe i symboliczne w prozie Jerzego Krzysztonia. Opole 2001. Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Zainteresowania naukowe: literatura w perspektywie krytyki archetypowej, hermeneutyki i psychoanalizy. Kierownik Literacki Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Autor i współautor scenariuszy teatralnych: 1. Czy mogę stworzyć świat? (2001) OTLiA; 2. Golem, (2003) Teatr Groteska Kraków; 3. and I have uncurtained the night. (i odsłoniłam noc), Na motywach “Opowiadania o matce H. Ch. Andersena, OTLiA, La MaMa – Nowy Jork, wrzesień 2004.

Zenon Waldemar Dudek

Zenon Waldemar Dudek

Psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002).
Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury. W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

Paweł Fijałkowski zdjęcie

Paweł Fijałkowski

Ur. 1963, jest archeologiem, historykiem i publicystą. W grudniu 1988 r. rozpoczął pracę w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, z którym jest związany do dziś. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1999 r. na podstawie rozprawy „Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV–XVIII w.”, obronionej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985–1989 współpracował z tygodnikiem „Fołks-Sztyme” (żyd. „Głos Ludu”), a w latach 1989–1998 z miesięcznikiem „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”. Od 2001 r. należy do grona współpracowników czasopisma „ALBO Albo. Problemy psychologii i kultury”. Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej. Jest autorem kilku książek oraz kilkuset artykułów na powyższe tematy.

Czesław S. Nosal

Czesław S. Nosal

Prof. dr hab., kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych we wrocławskim wydziale SWPS. Interesuje się psychologią poznawczą i różnic indywidualnych, w tym teorią i zastosowaniami w edukacji, mediach, twórczości i zarządzaniu. Naukowo zajmuje się inteligencją, zdolnościami umysłowymi, stylami poznawczymi, wpływem mediów na umysł, stylami kierowania, myśleniem twórczym i rozwiązywaniem problemów. Jest mentorem naukowym Mensy Polskiej od początku jej istnienia w Polsce. We wrocławskim wydziale SWPS prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu. W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni możliwość własnego porządkowania różnych zakresów wiedzy psychologicznej i wpływania na rozwój umysłowy studentów. W wolnym czasie największą przyjemność sprawiają mu wędrówki po Karkonoszach.
(fot. SWPS)

Tomasz Olchanowski

Dr hab., adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach historii kultury i rozwoju cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji psychicznej człowieka, źródłach filozofii, problematyce przemiany duchowej. Autor książek: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza (2001), Psychologia pychy (2003), Duchowość i narcyzm (2006), Wola i opętanie (2008, wyd. 2 poszerzone 2010), Pedagogika a paradygmat nieświadomości (2013) i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu.

Mirosław Piróg

Mirosław Piróg

Dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent tej uczelni (fizyka teoretyczna oraz filozofia). Pracę doktorską Teoria symbolu C.G. Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywistości symbolicznej napisał pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Andrzeja Wiercińskiego (UW). Jest stałym współpracownikiem pisma „ALBO albo” oraz członkiem rady naukowej pisma „Hermaion”. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Myśli Filozoficznej „Eudaimonia”. Autor książek Psyche i symbol. Teoria symbolu C.G. Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywistości symbolicznej (1999), Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego (2011) oraz wielu artykułów.

Jerzy Prokopiuk

Urodzony w 1931 roku w Warszawie – gnostyk, antropozof, badacz myśli ezoterycznej, religijnej, filozoficznej i psychologicznej (począwszy od lat sześćdziesiątych ub. wieku wprowadzał do Polski myśl C.S. Junga), tłumacz literatury humanistycznej z niemieckiego, angielskiego i francuskiego obszaru językowego (ukazało się 135 pozycji książkowych w jego przekładzie m.in. takich autorów, jak Mistrz Eckhart, Anioł Ślązak, Goethe, Schiller, Novalis, Hegel, Schleiermacher, Eliphas Lévi, Steiner, Freud, Jung, Max Weber, Fromm, Huxley, Sédir, Heindel, Kerényi, Eliade).

Był twórcą i redaktorem naczelnym pisma „Gnosis” (1992-2000), prezesem Klubu „Gnosis” (1992–1993 i 1998–1999), prezesem Klubu im. C.G. Junga (1991–1992 i 1998–1999), dziś jest prezesem honorowym pierwszego z nich. W roku 1988 otrzymał nagrodę Deutsches Polen-Institut w Darmsztadcie, w 1999 – nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, w 2005 nagrodę honorową miesięcznika „Nieznany Świat”.
Jest autorem 560 esejów, przedmów, posłowi i artykułów zamieszczonych w książkach i pismach (od dzienników po roczniki).

Jest także autorem 21 opublikowanych książek: Gnoza i gnostycyzm, 1998, Labirynty herezji, 1999, Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis Aeterna, 2000, Nieba i Piekła, 2001, Światłość i radość, I, 2003, Szkice antropozoficzne, 2003, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, 2004, Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka, 2004, Proces templariuszy, 2005 i 2010, Dzieje magii, I, 2006, Dusza ludzka – oś świata, 2007, Piękno jest tylko gnozy początkiem, 2007, Matrix, czyli okultystyczny bóg, 2008, Herezja – znaczy wolność, 2008, Hermes – wysłannik bogów, 2008, Mój Jung, 2008, Luciferiana, 2009, Mel Vitae, 2010, Peregrynacje ezoteryczne, „Czwarty wymiar” 1996–2012, i (w przygotowaniu – Historia Różo-Krzyża, 2012 oraz Pod Słońcem gnozy, 2012).

W swoim dorobku ma również kilkadziesiąt wystąpień radiowych i telewizyjnych, jak też setki odczytów, wykładów i pogadanek zarówno w stowarzyszeniach i instytucjach publicznych, jak i w gronach prywatnych. W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku i w ostatnim dziesięcioleciu przez wiele lat wykładał w Szkołach Psychotronicznych w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Białymstoku.

Zofia Rosińska

Prof. dr hab., wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW. Główne zainteresowania: filozofia kultury i filozofia człowieka. Prowadzi seminaria i wykłady monograficzne z pogranicza filozofii kultury, estetyki, psychologii. W latach 1989–1993 Visiting Profesor of Philosophy w St. Lawrence University (Canton, USA). Autorka książek: Kierunki współczesnej psychologii. Ich geneza i rozwój (1972; 1984; 1987), Jung (1982), Psychoanalityczne myślenie o sztuce (1985), Freud (1993; 2002), Blaustein. Koncepcja odbioru mediów (2001). Współautorka podręcznika Psychoterapia. Pogranicza (2012). Autorka wielu rozpraw, artykułów i esejów. Publikuje w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Kronosie” i „ALBO albo”. Redaktor naukowy prac zbiorowych, m.in. Religia i wartości (1990), Psychoterapia i kultura (1997), Przekraczanie estetyki (2003), Pamięć w filozofii XX wieku (2006), Freud i nowoczesność (2008). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, honorowy członek Rady Naukowej kwartalnika „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”

Jacek Sieradzan

Dr hab., historyk religii, buddolog, tłumacz. Autor wielu przekładów z literatury buddyjskiej i poezji współczesnej, m.in. Buddyzm (1987), Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki (1993), Śmierć i umieranie. Tradycja tybetańska (1994), Buddyjska wizja śmierci i umierania (1997), Życie po życiu w Tybecie (1997), oraz zbiorów esejów: Starożytna mądrość a nauka współczesna (1993), Buddologia w Polsce (1993), Przekroczyć próg mądrości (1997). Autor trylogii o szaleństwie religijnym: Szaleństwo w religiach świata (2005) oraz Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach w XX wieku (2006), niewydanego słownika Boskie szaleństwo oraz książek Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii (2006), Sokrates magos (2011), Sokrates nieznany (2011).