W programie:

10.00–10.10    Inauguracja Forum: Dzieło Junga – Antymodernistyczny przewrót? – Zenon Waldemar Dudek, red. nacz. „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”

Sesja I
10.10–10.35    Jung jako kantysta. Czy Jung był naukowcem? – Jerzy Prokopiuk
10.35–11.00    Prapoczątki obecności Junga w Polsce – dr Paweł Fijałkowski
11.00–11.25    Jung a duchowość XXI wieku – dr hab. Mirosław Piróg
11.25–11.40    Dyskusja

przerwa 11.40–12.00

Sesja II
12.00–12.30    Archetypy, typy psychologiczne i osobowość. Współczesny sens teorii Junga – prof. dr hab. Czesław S. Nosal
12.30–13.00    Sabina Spielrein – Anima Junga – prof. dr hab. Zofia Rosińska
13.00–13.15    Dyskusja

przerwa obiadowa 13.15–14.00

Sesja III
14.00–14.25    Jung a buddyzm – dr hab. Jacek Sieradzan
14.25–14.50    Recepcja Junga poza cywilizacją zachodnioeuropejską – dr hab. Tomasz Olchanowski
14.50–15.05    Dyskusja

przerwa 15.05–15.25

Sesja IV
15.25–15.50    Literatura przez „okulary Junga” – dr Zbigniew Bitka
15.50–16.15    Inspiracje Jungowskie w teatrze Jerzego Grotowskiego – prof. dr hab. Zbigniew Osiński
16.15–16.40    Psychoterapia i psychiatria postjungowska w XXI wieku – Zenon Waldemar Dudek

przerwa 16.40–17.00

17.00–17.40    Dyskusja: Rola dzieła Junga w humanistyce. Przyszłość myśli postjungowskiej w nauce i kulturze. Udział biorą: prof. Ewa Machut-Mendecka, dr Jerzy T. Bąbel, Tomasz Stawiszyński oraz prelegenci
17.40–17.50    Podsumowanie Forum

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.