Elwira Błażewicz

Elwira Błażewicz

Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzinnej w Psychoterapeutycznym Instytucie Burg Bergerhausen w Duisburgu (Niemcy). Jest członkiem zespołu Międzynarodowej Agencji Prasowej „New York Reporters”. Jej artykuły i sprawozdania ukazały się w pismach: „Kwartalnik Historyczny”, „Internationale Zeitschrift für Humanistisches Psychodrama”, „Nowy Dziennik”, „Aura, Metro‑Polonia” oraz w polsko‑czeskim czasopiśmie „Bohemia”.

Zenon Waldemar Dudek

Zenon Waldemar Dudek

Psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002).
Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury. W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

Paweł Fijałkowski

Paweł Fijałkowski

Ur. 1963, jest archeologiem, historykiem i publicystą. Od 1988 roku pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej. W latach 1985–1989 współpracował z tygodnikiem „Fołks-Sztyme” (żyd. „Głos Ludu”), a w latach 1989–1998 z miesięcznikiem „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”. Od 2001 roku należy do grona współpracowników czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Jest autorem czterech książek: Seksualność, psyche, kultura. Homoerotyzm w świecie starożytnym (2007), Homoseksualizm. Wykluczenie – transgresja – akceptacja (2009), Homoseksualność daleka i bliska. Słowa, mity, symbole (2014), Androgynia, dionizyjskość, homoerotyzm. Niezwykłe wątki europejskiej tożsamości (2016).

Tomasz Olchanowski

Dr hab., pedagog i kulturoznawca; adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku członek redakcji półrocznika „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Autor książek: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza (2001), Psychologia pychy (2003), Duchowość i narcyzm (2006), Wola i opętanie (2008; wyd. II poszerz. 2010), Pedagogika a paradygmat nieświadomości (2013). Interesuje się zagadnieniami psychologii głębi i współczesnej antropologii. Czerpie inspiracje z technik pracy z ciałem i świadomością, wywodzących się z buddyzmu, neoplatonizmu, stoicyzmu, mistyki chrześcijańskiej. Fan krautrocka, sztuki psychodelicznej oraz górskich i leśnych wędrówek.

Katarzyna Schier

Katarzyna Schier

Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoanalityczką i psychoterapeutką psychoanalityczną. Główne obszary zainteresowań naukowych to: mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju oraz zaburzeń Ja cielesnego i obrazu ciała oraz ostatnio – utajone formy przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (GWP), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń (Scholar) oraz Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar).

Jacek Sieradzan

Historyk religii, buddolog, tłumacz, filmowiec. Pracuje w Katedrze Religioznawstwa i Filozofii Religii Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autor kilkuset przekładów z literatury buddyjskiej i poezji współczesnej, m.in. Buddyzm (1987), Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki (1993), Śmierć i umieranie. Tradycja tybetańska (1994), Buddyjska wizja śmierci i umierania (1997), Życie po życiu w Tybecie (1997), redaktor zbiorów esejów: Starożytna mądrość a nauka współczesna (1993), Buddologia w Polsce (1993), Przekroczyć próg mądrości (1997), W poszukiwaniu zagubionej drogi: Tematy hinduskie, buddyjskie i taoistyczne (2007), Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce (2007), Charyzma: Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym (2008), Mit autorytetu – autorytet mitu (2009), Narcyzm: Jednostka, społeczeństwo, kultura (2011), oraz dwóch monograficznych numerów „Nomosu” o buddyzmie (nr 18/19, 1997, 47/48, 2004).

Autor trylogii o szaleństwie religijnym: Szaleństwo w religiach świata (2005), Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach w XX wieku (2006) i niewydanego słownika Boskie szaleństwo. Ponadto opublikował trzy inne książki: Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii (2006), Sokrates magos (2011), Sokrates nieznany (2011).

W latach 2014-2015 pracował w Nepalu nad dwoma filmami dokumentalnymi o dzieciach z ulic Katmandu. Premiera pierwszego, „Vidhya”, odbyła się 11 października 2015. Premiera drugiego, „Rainbow Children”, planowana jest na wiosnę 2016.

Arkadiusz Tabero

Arkadiusz Tabero

Dr, filozof, psychoterapeuta, nauczyciel hatha jogi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Prowadzi psychoterapię indywidualną i warsztaty z grupami. Długoletni badacz myśli C. G. Junga i jego kontynuatorów. Pasjonuje się doktryną buddyzmu tybetańskiego i filozofią jogi. Swoimi refleksjami dzieli się w formie wykładów, rozmów radiowych i telewizyjnych oraz publikacji m.in. dla czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”.

Jadwiga Wais

Jadwiga Wais

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z historii filozofii, socjologii, psychologii medycyny, psychoanalizy, tanatologii (sytuacje graniczne człowieka). W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z dziedziny antropologii przemiany duchowej (pogranicze filozofii, psychologii, socjologii, psychologii społecznej, mitologii, baśni i literatury pięknej). Bierze udział w pracach Wrocławskiego Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą. Publikowała artykuły w Studiach Filozoficznych, ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, Przeglądzie Filozoficznym, Etyce, Kontekstach, Świecie Psychoanalizy. Autorka wielu artykułów oraz książek Gilgamesz i Psyche (2001), Ścieżki baśni (2007), Bracia Grimm i Siostra Śmierć (2014).