10.00–10.10    Inauguracja Forum – Zenon Waldemar Dudek, red. nacz. „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”

Sesja I – Przemiana dziecka w dorosłego

10.10–10.35    Dziecko w odwróconej rodzinie. Fenomen cywilizacji sukcesu – Zenon Waldemar Dudek
10.35–11.00    Zapisane w ciele – odwrócenie ról w rodzinie i transgeneracyjny przekaz – prof. dr hab. Katarzyna Schier
11.00–11.15    Dyskusja

przerwa 11.15–11.35

Sesja II – Rodzina to państwo. Państwo to rodzina

11.35–12.00    Od indywiduacji do infantylizacji. Maniakalny system rodzinny – dr hab. Tomasz Olchanowski
12.00–12.25    Nietzscheański wielbłąd, lew i dziecko – przemiana zorientowana na proces – dr Arkadiusz Tabero
12.25–12.50    Zastosowanie systemowej terapii rodzinnej w terapii zaburzeń psychicznych – Elwira Błażewicz
12.50–13.10    Dyskusja

przerwa obiadowa 13.10–14.10

Sesja III – Dziecko i kultura odpowiedzialności

14.10–14.35    Kto idzie? Hamlet. O mężczyźnie, któremu nie dane było wejść do królestwa dorosłych – dr Jadwiga Wais
14.35–15.00    Dziecięcy buddowie: inkarnacje lamów w Tybecie i na Zachodzie – dr hab. Jacek Sieradzan
15.00–15.25    Opowieść o labiryncie życia. Miejsce zagubienia – miejsce umocnienia – dr Paweł Fijałkowski
15.25–15.45    Dyskusja

przerwa 15.45–16.05

16.05–17.30    Dyskusja: Archetyp dziecka w kulturze: raj, kryzys, odpowiedzialność – moderator dr Krzysztof Dorosz.
Udział biorą: prof. dr hab. Katarzyna Schier, prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, dr hab. Mirosław Piróg, Elwira Błażewicz oraz prelegenci

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

Przewidywana całodzienna przerwa kawowa, bez posiłku obiadowego.