Dnia 19 czerwca 2018 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000736553 wpisana została Fundacja Instytut Psychologii i Kultury ERANOS, nazwa skrócona Fundacja ERANOS.
Zapraszamy na stronę Fundacji: www.eranos.pl.

Cele (wybór ze Statutu)

Fundacja działa na rzecz rozwoju:

  • nauk psychologicznych i wiedzy psychologicznej w różnych środowiskach specjalistycznych;
  • zastosowań psychologii w edukacji, medycynie, prawie, gospodarce, różnych sferach sztuki i kultury oraz w życiu społecznym;
  • wiedzy o kulturach i subkulturach narodowych, kulturze europejskiej i światowej, kulturach tradycyjnych, współczesnych procesach i zjawiskach cywilizacyjnych;
  • psychologii kultury jako subdyscypliny nauk psychologicznych;
  • integracji wiedzy humanistycznej i przyrodniczej o człowieku oraz dziedzin praktycznych, w tym medycyny, psychoterapii, prawa, ekonomii.

Wsparcie

 


Zapraszamy do współpracy i wspierania celów Fundacji:

  • wpłaty z dopiskiem „darowizna na cele statutowe” prosimy kierować na konto: Fundacja ERANOS, 82 1140 2004 0000 3802 7780 1839, mBank

Uwaga! Przekazaną darowiznę można odliczyć od podatku (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu). Zaleca się wówczas wskazać w tytule przelewu konkretne działanie Fundacji.

Wybrane działania

  • kontynuacja wydawania pisma „ALBO albo” (koszty przygotowania i druku, koszty recenzji wydawniczych)
  • cyfryzacja „ALBO albo” – elektroniczne wersje archiwalnych zeszytów
  • rozbudowa strony internetowej Fundacji – www.eranos.pl
  • organizacja XXIV Forum Inspiracji Jungowskich – marzec 2020, Warszawa

Kontakt

Fundacja Instytut Psychologii i Kultury ERANOS
ul. Zwierzyniecka 8A/21, 00-719 Warszawa
tel. 22 840 84 60, 608 444 949
e-mail: fundacja@eranos.pl

Numer KRS: 0000736553
NIP: 5213831667
REGON: 38055008000000

Podstrony: