Logo Wydawnictwa ENETEIAENETEIA Wydawnictwo Szkolenia – od 1991 roku przybliżamy naszym Czytelnikom tematy z pogranicza psychologii, psychoterapii, kultury, sztuki i religii. Wspieramy polską myśl humanistyczną, działamy na rzecz integracji środowisk naukowych i artystycznych. Podejmujemy centralne problemy współczesnego życia, w tym wyzwania świata technologii. Dlatego w naszych publikacjach i programach są interdyscyplinarne zagadnienia z dziedziny psychologii kultury, psychoterapii, zdrowia psychicznego, medycyny, psychologii głębi, filozofii, antropologii, socjologii, historii. Niepowtarzalnym projektem Wydawnictwa jest interdyscyplinarne pismo „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”, które szerzy idee humanizmu i inspiruje dialog różnych środowisk intelektualnych, świadomych bogactwa wymiarów naszej kultury, idei uniwersalnych i twórczości indywidualnej oraz znaczenia konfrontacji tradycji z trendami nowoczesności. Organizowane przez Redakcję i Wydawnictwo konferencje i dyskusje i ludzie, którzy w nich uczestniczą, tworzą awangardowy ruch intelektualny otwarty na różnorodność i innowacyjne podejście do przemian kulturowych.

Nasze serie wydawnicze:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz