Mikołaj Brykczyński

Ukończył studia geologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie także obronił pracę doktorską z geologii czwartorzędu. Pracował w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.
Jest autorem kilku publikacji. Po wyjeździe do Kanady w roku 1986 pracował jako geolog przy poszukiwaniu złota w północnym Ontario, następnie ukończył studia pedagogiczne na University of Toronto.
Pracuje jako nauczyciel matematyki w szkole średniej. Interesuje się problematyką z zakresu pogranicza nauk ścisłych, religii i mitologii.

Pozycje Mikołaja Brykczyńskiego w naszej Księgarni:

  • Mit nauki
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz