Anna Cierpka

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: psychologia wychowawcza, rozwój tożsamości jednostki w kontekście narracji rodzinnych, zastosowanie metod analizy narracji w badaniach psychologicznych. Autorka artykułów poświęconych psychologii narracyjnej, współredaktor książki Narracja: koncepcje i badania psychologiczne. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie) wykorzystuje założenia i techniki terapii narracyjnej.


Pozycje Anny Cierpki w naszej Księgarni:

  • Psychologia narracyjna
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz