Paweł Czarnecki
Filozof, etyk i ekumenista, profesor na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Humanum – Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne”. Autor monografii naukowych: Marii Ossowskiej nauka o moralności (2005; 2006), Etyka (2006), V oblasti etických úloh, Prešov (2007), Etyka mediów (2008), Zarys etyki (2008), Dylematy etyczne współczesności (2008), redaktor prac zbiorowych, autor ponad 80 artykułów naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą.Pozycje Pawła Czarneckiego w naszej Księgarni:

  • Autorytaryzm a demokracja

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz