Elżbieta Dryll

pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje się dydaktyką akademicką, przygotowując młodych psychologów do praktycznej pracy w poradniach i szkołach. Prowadzi badania nad procesem wychowawczym, szczególnie w relacji rodzice–dzieci, oraz nad różnymi zjawiskami psychospołecznymi, wyznaczającymi jakość środowiska rodzinnego.

W proponowanym ujęciu wychowanie jest rozumiane jako interakcja dwojga podmiotów w kontekście systemu znaczeń, jakie proponuje kultura i jakie wytwarza konkretna rodzina w ramach własnego etosu. Jej najnowsze badania osadzone są w nurcie psychologii narracyjnej, z uwzględnieniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych, szczególnie z wykorzystaniem autorskiej metody semantycznej analizy tekstu (opowieści, dialogu), inspirowanej dorobkiem współczesnej lingwistyki, literaturoznawstwa i antropologii kulturowej.

Autorka kilku książek, prac zbiorowych i artykułów w czasopismach,
a także promotor licznych prac magisterskich i doktorskich. Najważniejsze publikacje w języku polskim to: Interakcja wychowawcza (2001, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN), Transmisja międzypokoleniowa etosu rodzinnego („Psychologia Rozwojowa” 2003, nr 1), Tatuś, koleżanka, Kmicic, policjant i pies: Identyfikacja głosów w dialogu wewnętrznym podmiotu („Przegląd Psychologiczny” 2005, nr 1), Doświadczenia życiowe a narracja tożsamościowa osoby („Psychologia Rozwojowa” 2008, nr 1), redaktor naukowy tomu Psychologia narracyjna: Tożsamość, dialogowość, pogranicza (2012, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury).


Pozycje Elżbiety Dryll w naszej Księgarni:

  • Psychologia narracyjna
  • Wrastanie w kulturę
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz