Czesław DziekanowskiCzesław Dziekanowski
 
 
Pisarz, twórca oryginalnego nurtu powieściowej autointepretacji, badacz [dynamiki] procesu twórczego (szczególnie w literaturze), psychoanalityk, psychoterapeuta. Praca doktorska z zakresu psychologii humanistycznej, habilitacja z psychoanalizy twórczości. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kieruje Zakładem Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej. Redaktor czasopism i wydawnictw literacko-analitycznych: Świata Psychoanalizy (1995-2001), serii “Literatura i Psychoanaliza” (od 2000), serii “Psychologia literatury” (praca zbiorowa Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji, ENETEIA). Organizator naukowych konferencji literaturoznawczych podejmujących interpretację twórczości metodami psychoanalizy, obok klasycznej perspektywy krytyczno-literackiej. Autor książek i artykułów, w których zgłębia problematykę twórczości, interpretacji literackiej i autointerpretacji, w tym trylogii psychoanalitycznej: W imię Ojca i Syna, Życie jaśnie pana, Życie w śmierci – oraz scenariuszy filmowych i utworów dramatycznych. Jego powieści – “Zaklęte światło” (1971), “Selekcjoner” (1980), “Frutti di mare” (1990), “Projektantka intymności” (1995), “Zaproszenie” (1998), “Jasnogród” (2000) – tropią kluczowe wydarzenia polskiej współczesności oraz podejmują duchowe wyzwania cywilizacji naszych czasów.
 
Tworzywem tych dzieł jest zarówno materia społecznych zdarzeń, jak też przeżycia i wyobraźnia bohatera, który żywi się życiem swego twórcy. Całość dorobku pisarskiego i badawczo-interpretacyjnego rozwija się w nurcie prozy wizyjnej (powieść oniryczna) oraz powieści autointerpretacyjnej. Z powieści Autora emanuje energia i życiowa prawda o ludzkich pragnieniach, snach i dokonaniach. Kondensuje ona interdyscyplinarne spojrzenie na życie, które od stulecia próbuje zgłębiać psychologia i psychoanaliza. pokazuje jak ważne jest dla każdego z nas udzielenie odpowiedzi na twórczy impuls, obraz, sen, idee, fantazję.

Wiadomości:

Czesław DziekanowskiENETEIA, 2021
Marzenie - Czesław Dziekanowski
Doświadczenia graniczne i transkulturowe
Psychoanalityczne interpretacje literatury
II Dzień Jungowski
Taniec z nieświadomością