Janusz Hetmański

Poeta, autor tomiku Stary Chińczyk (Warszawa 2000), „obywatel świata”. Zainteresowany maksymalizmem etycznym, interdyscyplinarną komparystyką, magią, szukaniem piękna i przeciwstawieństw piękna.

Pozycje Janusza Hetmańskiego w naszej Księgarni:

  • Stary Chińczyk