Paweł Karpowicz

Socjolog, dr n. hum. (Instytut Socjologii UW). Był adiunktem w Zakładzie Psychologii Medycznej CMKP (1993–1994). Pracował z młodzieżą uzależnioną od narkotyków i z ich rodzinami w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (1995–2001) oraz w Poradni Profilaktyki Społecznej „Maraton” (2001–2003). Wykładał zagadnienia terapii uzależnień w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uczestnik ruchu psychologii transpersonalnej oraz psychologii zorientowanej na proces. Interesuje się rozwojem wewnętrznym, w tym naturalnymi formami uzdrawiania opartymi o mistycyzm chrześcijański, jogę, buddyzm i taoizm oraz o tradycje szamańskie. Autor książek Narkotyki, jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie (2002), Szczęśliwe źdźbło trawy – praktyka buddyzmu i jogi (2004). Redaktor książki Marek Kotański – człowiek i jego dzieło (2004). Tłumacz, prowadzi warsztaty rozwoju osobistego oraz różne formy doradztwa życiowego.

Pozycje Pawła Karpowicza w naszej księgarni:

  • Terapia wewnętrznego dziecka