Alicja Keplinger

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: psychologia motywacji, ewaluacja w edukacji, psychologiczne aspekty trudności w uczeniu się, bierności, produktywności, psychologia pieniądza. Redaktor tomu Młodzież w zmieniającym się świecie (2001); autorka książki (z A. Matusiewiczem) pracy Praktyczne aspekty ewaluacji metodyki pracy warsztatowej (2001); autorka i współautorka licznych artykułów w pismach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

Pozycje Alicji Keplinger w naszej księgarni:

  • Bierność społeczna
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz