Jerzy Kolarzowski

Adiunkt w Instytucie Historyczno-Prawnym (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji). Zainteresowania: historia instytucji życia publicznego i prywatnego, myśl etyczna i religijna Europy (zwłaszcza okresu reformacji). Bada nieoficjalne nurty i idee inspirujące kulturę europejską. Hobby: muzyka poważna, fotografia krajobrazowa.

Pozycje Jerzego Kolarzowskiego w naszej Księgarni:
Filozofowie i mistycy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz