Marek Lubański

Absolwent polonistyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Studiów Doktoranckich w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, gdzie obronił rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Nycza. Obecnie pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Autor artykułów z pogranicza psychoanalizy, teorii i historii literatury, publikowanych m.in. na łamach „Tekstów Drugich” i wygłaszanych w formie referatów na konferencjach naukowych.

Pozycje Marka Lubańskiego w naszej Księgarni:

  • Krytyka literacka i psychoanaliza

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz