Ewa Machut-MendeckaEwa Machut-Mendecka

Absolwentka arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, pasjonuje się literaturą i językiem świata arabskiego, żywo interesuje się też kulturą, problematyką społeczną i etnologiczną obszarów muzułmańskich oraz religią islamu. Zagadnienia te bada od strony teoretycznej i praktycznie. Napisała m.in. książki: Współczesny dramat egipski, (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984), Główne kierunki rozwojowe dramaturgii arabskiej (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992) The Art of Arabic Drama. A Study in Typology (Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1997), Studies in Arabic Theatre and Literature, (Academic Publishing House Dialog, Warszawa 2000).
Jest współautorką (wraz z K. Bielawskim, J. Kozłowską, K. Skarzynską-Bocheńską) unikalnej monografii “Nowa i współczesna literatura arabska XIX i XX w. Literatura Arabskiego Maghrebu (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989),jednej z najobszerniejszych tego typu prac na świecie. Od ponad dziesięciu lat interesuje się psychologią Karola Gustawa Junga, korzystając z jego metod do badań nad kulturą arabsko-muzułmańską. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Pozycje Ewy Machut-Mendeckiej w naszej Księgarni:

Wiadomości:

Ewa Machut-Mendecka
ALBO albo Dorosłe dzieci 1/2018
ALBO albo Terapia i kultura 1/2015
ALBO albo Postjungiści 2/2014
ALBO albo Jedność przeciwieństw - Jung nieznany
Doświadczenia graniczne i transkulturowe
Doświadczenia graniczne i transkulturowe