Tadeusz Nasierowski

Dr n. med., adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie; ostatnio opublikował m.in. monografie: „Iwan Pietrowicz Pawłow. Nauka sowiecka w okowach stalinizmu” (Warszawa, 2002), „Z czarta kuźni rodem… Psychiatria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji” (Warszawa, 2003), „Świat rosyjskiej duchowości. Kościoły i ruchy dysydenckie a cerkiew panująca” (2005), „Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa” (2008).Jest autorem wielu publikacji poświęconych osobie W. Niżyńskiego, w tym monografii „Gdy w mięśniach rodzi się obłęd. O życiu i chorobie Wacława Niżyńskiego” (Warszawa, 1998) i „Gdy rozum śpi a w mięśniach rodzi się obłęd. O życiu i chorobie Wacława Niżyńskiego” (Warszawa, 2000). W lutym 2005 r. ukazała się poprawiona i znacznie rozszerzona wersja tej ostatniej książki (648 s., 477 fotografii).

Pozycje Tadeusza Nasierowskiego w naszej Księgarni:

  • Gdy w mięśniach rodzi się obłęd
  • Zagłada chorych psychicznie (redaktor)

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz