Tomasz Olchanowski

Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się interpretacją wytworów ludzkiej wyobraźni oraz ewolucją psychiczną człowieka. Zainteresowania Autora koncentrują się na zagadnieniach historii kultury i rozwoju cywilizacji, źródłach filozofii (poszukiwania mądrości), problematyce przemiany duchowej (destrukcyjne i twórcze tendencje w ludzkiej naturze).
Autor książki „Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza” (2001) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu kulturoznawstwa, psychologii literatury i filozoficznych aspektów psychologii głębi. Publikował m.in. w takich czasopismach, jak: Świat Psychoanalizy, Kartki, ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, Acta Universitatis Nicolai Copernici, współautor prac zbiorowych – „Konflikty współczesnej kultury” (1995), „Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji” (1999), „Literatura i Psychoanaliza” (2001). Opublikował również liczne utwory prozatorskie (opowiadania, proza poetycka), m.in. tomik prozy poetyckiej „Księżyc zgrzyta zębami” (1993).

Pozycje Tomasza Olchanowskiego w naszej Księgarni:

  • Duchowość i narcyzm
  • Pedagogika a paradygmat nieświadomości
  • Psychologia pychy
  • Wola i opętanie
  • Wola i opętanie (wydanie II)

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz