Jerzy Prokopiuk

Urodzony w 1931 roku w Warszawie – gnostyk, antropozof, badacz myśli ezoterycznej, religijnej, filozoficznej i psychologicznej (począwszy od lat sześćdziesiątych ub. wieku wprowadzał do Polski myśl C.S. Junga), tłumacz literatury humanistycznej z niemieckiego, angielskiego i francuskiego obszaru językowego (ukazało się 135 pozycji książkowych w jego przekładzie m.in. takich autorów, jak Mistrz Eckhart, Anioł Ślązak, Goethe, Schiller, Novalis, Hegel, Schleiermacher, Eliphas Lévi, Steiner, Freud, Jung, Max Weber, Fromm, Huxley, Sédir, Heindel, Kerényi, Eliade).

Był twórcą i redaktorem naczelnym pisma „Gnosis” (1992-2000), prezesem Klubu „Gnosis” (1992–1993 i 1998–1999), prezesem Klubu im. C.G. Junga (1991–1992 i 1998–1999), dziś jest prezesem honorowym pierwszego z nich. W roku 1988 otrzymał nagrodę Deutsches Polen-Institut w Darmsztadcie, w 1999 – nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, w 2005 nagrodę honorową miesięcznika „Nieznany Świat”.
Jest autorem 560 esejów, przedmów, posłowi i artykułów zamieszczonych w książkach i pismach (od dzienników po roczniki).

Jest także autorem 21 opublikowanych książek: Gnoza i gnostycyzm, 1998, Labirynty herezji, 1999, Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis Aeterna, 2000, Nieba i Piekła, 2001, Światłość i radość, I, 2003, Szkice antropozoficzne, 2003, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, 2004, Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka, 2004, Proces templariuszy, 2005 i 2010, Dzieje magii, I, 2006, Dusza ludzka – oś świata, 2007, Piękno jest tylko gnozy początkiem, 2007, Matrix, czyli okultystyczny bóg, 2008, Herezja – znaczy wolność, 2008, Hermes – wysłannik bogów, 2008, Mój Jung, 2008, Luciferiana, 2009, Mel Vitae, 2010, Peregrynacje ezoteryczne, „Czwarty wymiar” 1996–2012, i (w przygotowaniu – Historia Różo-Krzyża, 2012 oraz Pod Słońcem gnozy, 2012).

W swoim dorobku ma również kilkadziesiąt wystąpień radiowych i telewizyjnych, jak też setki odczytów, wykładów i pogadanek zarówno w stowarzyszeniach i instytucjach publicznych, jak i w gronach prywatnych. W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku i w ostatnim dziesięcioleciu przez wiele lat wykładał w Szkołach Psychotronicznych w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Białymstoku.

Referaty Jerzego Prokopiuka podczas Forum Inspiracji Jungowskich:

  • „Odlatujący Łabędź” – ostatni etap inicjacji?

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz